Czy oglądanie meczu piłki nożnej może być ryzykowne dla zdrowia?

Douglas Carroll i wsp – Admissions for myocardial infarction and World Cup football: database survey BMJ 2002;325:1439
Wiadomo, że kilka godzin po wstaniu z łóżka to okres zwiększonego ryzyka zawału serca. Przyczyn tego zjawiska upatruje się, oprócz zmian w aktywności, również w nagłej zmianie stanu psychologicznego, jaka towarzyszy przebudzeniu. Ponad połowa chorych z zawałem identyfikuje czynniki, które go wyzwoliły, najczęściej wzburzenie emocjonalne lub wysiłek fizyczny.

Słuszność “teorii psychologicznej” potwierdzają wyniki badań przeprowadzonych w okresie klęsk żywiołowych. Przykładowo, w tygodniu po trzęsieniu ziemi w Kalifornii (1994 rok) liczba hospitalizacji z powodu zawału serca wzrosła o 35%, w porównaniu z tygodniem poprzedzającym kataklizm. Ryzyko zawału wzrastało w miarę zbliżania się do epicentrum wstrząsów.

Pośrednie dowody wskazują, że również widowiska sportowe są czynnikiem ryzyka zawału dla widza. Aby potwierdzić tą hipotezę, Caroll i wsp. przeanalizowali liczbę hospitalizacji z powodu zawału serca, udaru, samouszkodzenia ciała lub wypadków komunikacyjnych w trakcie mistrzostw świata w piłce nożnej, które odbywały się w 1998 roku. Badanie oparto na bazie danych brytyjskiego Ministerstwa Zdrowia zawierającej informacje dotyczące wszystkich hospitalizacji.

Autorzy skoncentrowali się na meczach z udziałem Anglii, szczególnie na tych, o wyniku których decydowały rzuty karne. W dniu, w którym Anglia uległa Argentynie w rzutach karnych oraz w trakcie kolejnych 2 dni, ryzyko hospitalizacji z powodu zawału wzrosło o 25%. W wartościach bezwzględnych odpowiadało to 55 dodatkowym hospitalizacjom ponad oczekiwaną liczbę. W żadnym z dni, w których grała Anglia, nie zaobserwowano zwiększenia liczby przyjęć do szpitala z powodu pozostałych przyczyn.

Zdaniem autorów, pobudzenie emocjonalne bywa czynnikiem wywołującym zawał serca. Odbywa się to poprzez zaburzenia neuroendokrynologiczne, hemodynamiczne i śródbłonkowe, prowadzące do pęknięcia blaszki miażdżycowej. Źródłem takich niekorzystnych emocji może być piłkarska drużyna narodowa, która w sposób spektakularny przegrywa ważny mecz.

Opracowane na podstawie: BMJ / 2002-12-21

0 replies on “Czy oglądanie meczu piłki nożnej może być ryzykowne dla zdrowia?”