Niefarmakologiczne metody leczenia nadciśnienia tętniczego w podstawowej opiece zdrowotnej

Mika J. Kastarinena i wsp – Non-pharmacological treatment of hypertension in primary health care: a 2-year open randomized controlled trial of lifestyle intervention against hypertension in eastern Finland J Hypertens 2002;20:2505
Celem badania było określenie, czy porada dotycząca modyfikacji stylu życia jest skutecznym sposobem postępowania w nadciśnieniu tętniczym, wśród pacjentów leczonych przez lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej (POZ).

Badaniem objęto 715 osób z nadciśnieniem tętniczym (skurczowe ciśnienie 140-179 mmHg i/lub ciśnienie rozkurczowe 90-109 mmHg lub otrzymujących leki hipotensyjne), znajdujących się pod opieką lekarzy POZ w wiejskich i małomiasteczkowych obszarach Finlandii. W czasie pierwszej wizyty uczestników badania przydzielono losowo do grupy otrzymującej standardową opiekę lub do grupy, w której systematycznie promowano redukcję masy ciała, zmniejszenie spożycia soli i alkoholu, regularny wysiłek fizyczny i zaprzestanie palenia papierosów.

Po dwóch latach obserwacji, w którym to czasie pacjenci odbyli 7 wizyt, osoby z grupy otrzymującej porady dotyczące modyfikacji stylu życia miały ciśnienie tętnicze o 2.6/2.7 mmHg niższe niż pacjenci w grupie standardowego leczenia. Różnica była znamienna statystycznie dla osób nie stosujących leczenia farmakologicznego. Dodatkowe korzyści z porad prozdrowotnych obejmowały: obniżenie cholesterolu LDL, redukcję masy ciała i spożycia alkoholu oraz wzrost aktywności fizycznej.

Autorzy wykazali, że interwencja niefarmakologiczna w ramach podstawowej opieki społecznej, prowadząca do zmiany stylu życia, jest skuteczna w leczeniu nadciśnienia tętniczego i dodatkowo zmniejsza inne czynniki ryzyka chorób układu sercowo-naczyniowego.

Opracowane na podstawie: Journal of Hypertension / 2002-12-23

0 replies on “Niefarmakologiczne metody leczenia nadciśnienia tętniczego w podstawowej opiece zdrowotnej”