Ocena skuteczności nauczania “evidence-based medicine”.

L. Fritshe i wsp – Do short courses in evidence-based medicine improve knowledge and skills? BMJ 2002;325:1338
Powszechnie uważa się, że szkolenie w zakresie “evidence-based medicine” (EBM) zmniejsza nieuzasadnione róznice w postępowaniu lekarzy i prowadzi do lepszych wyników leczenia. Brak jest natomiast narzędzi oceny skuteczności nauczania EBM, a wiele badań wskazuje na słabą efektywność krótkich kursów EBM.

Celem badania było zaprojektowanie i ocena kwestionariusza znajomości EBM przed i po 3-dniowych, intensywnych kursach. Przeprowadzono analizę projektu kwestionariusza wśród ekspertów EBM, lekarzy i studentów medycyny. Wykazano, że 16-punktowy kwestionariusz (nazywany berlińskim) bardzo dokładnie różnicuje poziom wiedzy z EBM, która u ekspertów była 3-krotnie wyższa niż u studentów medycyny.

Kwestionariusz berliński oceniono w 3 kolejnych latach, na grupie blisko 203 uczestników 3-dniowych szkoleń EBM. Wykazano, że udział w krótkim kursie EBM zwiększa wiedzę i praktyczne umiejętności o 57%. Poziom wiedzy studentów po zakończeniu kursu , choć znacznie wyższy, różnił się istotnie od poziomu wiedzy ekspertów (kolejno 9,9 vs 11,9, p<0,001).

Autorzy badania opracowali i sprawdzili prosty kwestionariusz do oceny krótkoterminowej skuteczności nauczania EBM. Zaletą kwestionariusza berlińskiego jest dokładne zróżnicowanie poziomu wiedzy uczestników kursu. Wskazane są dalsze badania określające przydatność kwestionariusza berlińskiego w dużej grupie uczestników kursów EBM z różnych krajów i o rożnym poziomie zaawansowania klinicznego. Rozwijające się techniki komputerowe powinny ułatwiać prowadzenie interaktywnej weryfikacji wiedzy po nauczaniu EBM.

Opracowane na podstawie: BMJ / 2002-12-07