Modyfikacja stylu życia dla zapobiegania cukrzycy w badaniu Diabetes Prevention Program

The Diabetes Prevention Program (DPP) Research Group – Diabetes Prevention Program (DPP)-Description of lifestyle intervention Diabetes Care 2002;25:2165
W chwili obecnej redukcja masy ciała, racjonalizacja diety oraz zwiększenie aktywności fizycznej są najskuteczniejszymi sposobami profilaktyki cukrzycy.

Diabetes Prevention Program (DPP) to wieloośrodkowa prospektywna próba kliniczna, w której uczestniczyło 1097 osób z upośledzoną tolerancją glukozy. W badaniu wykazano, że złożona modyfikacja trybu życia zmniejsza zapadalność z powodu cukrzycy typu 2 w grupie wysokiego ryzyka o 58%. Podobny wynik dotyczący skuteczności modyfikacji stylu życia uzyskano w badaniu Finnish Diabetes Prevention Study.

W grudniowym Diabetes Care autorzy przedstawiają szczegółowy opis interwencji w badaniu DPP. Pierwszym celem była redukcja masy ciała o 7% i utrzymanie jej na tym poziomie w trakcie całej próby. Zalecane tempo utraty masy ciała wynosiło 1-2 funty na tydzień. Istotnym celem modyfikacji diety było ograniczenie spożycia tłuszczów, a następnie zmniejszenie kaloryczności posiłków. Prowadzenie dziennika dietetycznego z oceną spożytych kalorii i składu pokarmów stanowiło ważny sposób kontroli nad dietą.

Zwiększenie aktywności fizycznej opierało się na zaleceniu tygodniowo minimum 150 min wysiłku o intensywności odpowiadającej szybkiemu marszowi, co równało się wydatkowi energetycznemu 700 kcal. Zachęcano do jazdy na rowerze, pływania, aerobiku.

Główne cele interwencji ustalono na podstawie wcześniejszych badań, uznając je za wykonalne i bezpieczne. Podstawowe zalecenia, techniki behawioralne i motywacyjne omówiono podczas kolejnych 16 spotkań dydaktycznych. Niewątpliwy sukces interwencji klinicznej opierał się częstych indywidualnych kontaktach badanych ze specjalistami z zakresu dietetyki, prowadzenia wysiłku fizycznego i psychologii, nadzorze nad aktywnością fizyczną oraz na różnych strategiach motywacyjnych.

Opracowane na podstawie: Diabetes Care / 2002-12-17

0 replies on “Modyfikacja stylu życia dla zapobiegania cukrzycy w badaniu Diabetes Prevention Program”