Zespół metaboliczny a śmiertelność

H.M. Lakka i wsp – The metabolic syndrome and total and cardiovascular disease mortality in middle aged men JAMA 2002;288:2709
Zespół metaboliczny to szereg współzależnych zaburzeń, do których zalicza się: hiperglikemię, otyłość, dyslipidemię, nadciśnienie tętnicze. Ważnym czynnikiem patogenetycznym zespołu jest insulinooporność, sprzyjająca rozwojowi cukrzycy i chorób serca. W populacji amerykańskiej częstość występowania tego zespołu oceniono na 23%.

Autorzy prezentowanej pracy w prospektywnej obserwacji analizowali wpływ zespołu metabolicznego na śmiertelność z powodu choroby niedokrwiennej serca, chorób układu sercowo-naczyniowego oraz na śmiertelność ogólną. W badaniu, które trwało średnio 11 lat, uczestniczyło 1209 mężczyzn w wieku 42-60 lat, wyjściowo bez chorób układu krążenia, nowotworów i cukrzycy. W zależności od stosowanej definicji: NCEP lub WHO, częstość zespołu metabolicznego wynosiła 8.8-14.3%.

Ryzyko zgonu z powodu choroby wieńcowej było istotnie wyższe dla mężczyzn z zespołem metabolicznym. Współczynnik ryzyka w analizie wieloczynnikowej mieścił się w zakresie 2.9-4.2 Wzrost ryzyka zgonu z powodu wszystkich chorób układu sercowo-naczyniowego wynosił od 2.6-3. a śmiertelności całkowitej 1,9-2,1. Zwiększona śmiertelność była niezależna od innych czynników ryzyka: palenia, spożycia alkoholu czy stężenia LDL.

Zespół metaboliczny zwiększa ryzyko zgonu z powodu chorób układu sercowo-naczyniowego oraz śmiertelność całkowitą, powinien więc być przedmiotem aktywnej diagnostyki, leczenia i profilaktyki.

Opracowane na podstawie: JAMA / 2002-12-16

0 replies on “Zespół metaboliczny a śmiertelność”