Nadciśnienie tętnicze jest coraz większym problemem zdrowotnym w Chinach

Dongfeng Gu i wsp – Prevalence, awareness, treatment, and control of hypertension in China Hypertension 2002;40:920
W ostatnich dziesięcioleciach obserwuje się szybki wzrost zapadalności na chorobę wieńcową (CHD) i jej powikłania w Chinach. Obecnie choroby serca i naczyń są główną przyczyną zgonów w tej populacji. Tendencja wzrostowa dotyczy również zapadalności na nadciśnienie, jeden z głównych, podlegających modyfikacji czynników ryzyka CHD.

Wyniki niedoskonałych metodycznie badań epidemiologicznych wskazują, że w 1960 roku choroba występowała u 30 milionów Chińczyków, a w 1980 roku już u 94 milionów mieszkańców tego kraju.

Badanie InterASIA, przeprowadzone w latach 2000-01 na grupie 15540 dorosłych mieszkańców Chin w wieku od 35 do 74 lat, jest pierwszą dobrze zaprojektowaną analizą częstości występowania nadciśnienia, świadomości choroby i skuteczności jej leczenia w Chinach.

Z badania wynika, że na nadciśnienie tętnicze choruje 27.2% populacji (28.6% mężczyzn i 25.8% kobiet), czyli 129 milionów dorosłych Chińczyków. W porównaniu z danymi z poprzedniej dekady, częstość nadciśnienia u mężczyzn wzrosła o 42%, a u kobiet o 35%. Jedynie 44.7% osób z nadciśnieniem wie o swojej chorobie, a 28.2% stosuje leki obniżające ciśnienie. Procent osób, u których kontrola ciśnienia jest skuteczna (< 140/90 mm Hg) wynosi zaledwie 8.1%.

Autorzy tłumaczą wzrost zapadalności na nadciśnienie przemianami społeczno-ekonomicznymi zachodzącymi w Chinach. Częstość występowania tej choroby jest już porównywalna z obserwowaną w krajach rozwiniętych. Niski poziom świadomości choroby oraz mała skuteczność leczenia wskazują na potrzebę prowadzenia ogólnokrajowych programów edukacyjnych.

Opracowane na podstawie: Hypertension / 2002-12-16

0 replies on “Nadciśnienie tętnicze jest coraz większym problemem zdrowotnym w Chinach”