Psychiatria konsultacyjna (psychosomatyczna) w praktyce medycznej

Donald S Kornfeld – Consultation-liaison psychiatry: contributions to medical practice Am J Psychiatry 2002;159:1964
Artykuł zapowiada ustanowienie przez American Board of Specialties nowej podspecjalizacji psychiatrycznej, jaką jest medycyna psychosomatyczna. Pod tą nazwą kryje się dział psychiatrii, zwany dotychczas psychiatrią konsultacyjną.

Autor wymienia problemy z jakimi zmierzy się konsultant. Są to: zaburzenia psychiczne związane z okresem pooperacyjnym, pobytem pacjenta na sali intensywnego nadzoru, dializoterapią, opieką terminalną, stosowaniem leków, przeszczepami, depresje związane z zawałem serca, udarem mózgu i chorobami nowotworowymi czy imitujące chorobę wieńcową zespoły lękowe.

Psychiatra wzywany jest do pacjenta trudnego, roszczeniowego, zbuntowanego, zaskakującego żądaniem wypisu lub irracjonalną odmową poddania się uzgodnionej procedurze medycznej. Jest terapeutą, pomagającym przyjąć fakt choroby i zaakceptować niepełnosprawność bądź okaleczenie, jak to jest w wypadku kolektomii lub mastektomii. Bywa mediatorem i może stanowić antidotum na wady współczesnej, stechnicyzowanej i uzależnionej od analiz ekonomicznych, medycyny. Jednocześnie właśnie propozycje konsultanta psychiatry mogą zmniejszać koszt leczenia.

Kolejnym polem aktywności jest edukacja lekarzy, pozwalająca, poza przybliżeniem tematyki zaburzeń psychicznych, poznać lepiej uwarunkowania relacji z pacjentem i jego rodziną oraz kwestie własnej higieny psychicznej, radzenia sobie ze stresem i przemęczeniem. Autor widzi też zadanie psychiatrii konsultacyjnej w dyskutowaniu problemów etycznych jakie stwarza rola techniki w podtrzymywaniu życia  i rozwój genetyki.

Opracowane na podstawie: American Journal of Psychiatry / 2002-12-11