Program skriningu tętniaków aorty brzusznej u mężczyzn

Multicenter Aneurysm Screening Study Group – The Multicenter Aneurysm Screening Study (MASS) into the effect of abdominal aortic aneurysm screening on mortality in men: a randomised, controlled trial Lancet 2002;360:1531
Kontrowersyjna pozostaje celowość skriningu ultrasonograficznego (USG) tętniaków aorty brzusznej (AAA), których pęknięcia odpowiadają za około 2% zgonów w populacji mężczyzn powyżej 65 r.ż. w Wielkiej Brytanii (8-krotnie częściej niż u kobiet).

Celem badania MASS była ocena skriningu AAA badaniem USG w randomizowanym, populacyjnym badaniu 67 800 mężczyzn w wieku 65-74 lat. Połowę osób zrandomizowano do wykonania badania USG (grupa badana), a u pozostałych osób prowadzono obserwacje powikłań i przeżycia (grupa obserwowana). Osoby, u których stwierdzono AAA (średnica > 3cm) miały regularne badania USG i konsultacje chirurga naczyniowego. W przypadku AAA zagrażających pęknięciem (średnica powyżej 5,5 cm lub powiększania średnicy powyżej 1cm/rok lub/i nasilenia objawów), chorych kwalifikowano do operacji naczyniowej.

Na badanie USG zgłosiło się 80% zaproszonych osób, a AAA stwierdzono u blisko 5% mężczyzn (1333 osób).

W grupie badanej odnotowano 42% redukcję zgonów z powodu powikłań związanych z AAA oraz 41% redukcję nagłych pęknięć AAA nie zakończonych zgonem.

Badanie USG należy przeprowadzić u 710 mężczyzn, żeby zapobiec jednemu zgonowi w obserwacji 4-letniej. Badanie potwierdziło przydatność skriningu AAA w populacji starszych mężczyzn. W opinii autorów, narodowe programy prewencyjne powinny zalecać jednorazowe badanie USG jamy brzusznej u wszystkich mężczyzn po 65 r.ż.

Opracowane na podstawie: Lancet / 2002-11-16

 

0 replies on “Program skriningu tętniaków aorty brzusznej u mężczyzn”