Analiza trendów śmiertelności z powodu udaru niedokrwiennego i krwotocznego w XX wieku

Debbie A. Lawlor i wsp – Secular trends in mortality by stroke subtype in the 20th century: a retrospective analysis
Wyniki badań epidemiologicznych wskazują, że pomimo wielu wspólnych czynników ryzyka, takich jak: nadciśnienie tętnicze, palenie, mała aktywność fizyczna i otyłość, istnieją znamienne różnice pod względem zapadalności i śmiertelności z powodu udaru mózgu i choroby wieńcowej.

Autorzy z Anglii założyli, że powyższe różnice można wytłumaczyć analizując osobno śmiertelność z powodu udaru niedokrwiennego (o wspólnej z chorobą wieńcową etiologii miażdżycowej) i z powodu udaru krwotocznego. W celu weryfikacji tej hipotezy badali trendy w śmiertelności z powodu obu typów udaru w XX wieku.

W przeciwieństwie do wcześniejszych podobnych badań, w których opierano się wyłącznie na danych statystycznych dotyczących śmiertelności, Lawlor i wsp. korzystali głównie z wyników badań autopsyjnych. Stwierdzili, że w latach 1932-99 stosunek udarów niedokrwiennych do krwotocznych w badaniach autopsyjnych zwiększył się czterokrotnie, z 0.5 do 2.0. Dynamika wzrostu była największa w okresie pomiędzy latami 30-tymi a 70-tymi.

Śmiertelność z powodu udaru krwotocznego w wieku XX sukcesywnie zmniejszała się. Z kolei, śmiertelność z powodu udaru niedokrwiennego rosła do lat 70-tych ubiegłego wieku, a następnie obniżyła się. Autorzy zaobserwowali ścisłą analogię pomiędzy trendami w śmiertelności z powodu udaru niedokrwiennego i choroby wieńcowej. Tym samym, wyniki badania potwierdzają pokrewieństwo etiologiczne obu chorób. Wskazują również na istotne różnice w patogenezie udaru niedokrwiennego i krwotocznego.

Opracowane na podstawie: Lancet / 2002-12-04

0 replies on “Analiza trendów śmiertelności z powodu udaru niedokrwiennego i krwotocznego w XX wieku”