Problemy ze stosowaniem leków u osób starszych

Cynthia M. Williams – Using medications appropriately in older adults Am Fam Physician 2002;66:1917
Osoby w wieku 65 lat i starsze stanowią 13% populacji USA i zużytkowują 30% wszystkich przepisywanych leków. 61% osób z tej grupy wiekowej przyjmuje przewlekle przynajmniej jeden lek, najczęściej od 3 do 5 leków, przy czym dane te nie obejmują preparatów kupowanych bez recepty.

Wiele z tych osób to ofiary polipragmazji. Wg różnych definicji określa się ją jako: jednoczesne stosowanie wielu leków, przepisywanie większej liczby leków niż jest to wskazane, stosowanie leczenia zawierającego co najmniej 1 zbędny lek lub doświadczalne stosowanie co najmniej 5 leków. Największym zagrożeniem związanym z polipragmazją są interakcje i działania niepożądane. Uważa się, że każdy nowy objaw u osoby w starszym wieku, stosującej jednocześnie wiele leków należy wstępnie traktować jako powikłanie leczenia.

Do środków najczęściej nadużywanych należą benzodiazepiny o długim działaniu, dipyridamol i amitryptylina. Z kolei, listę leków o udowodnionym korzystnym działaniu przepisywanych zbyt rzadko otwierają beta-blokery, niedoceniane u osób po zawale serca i z nadciśnieniem tętniczym, ACE-I u osób z niewydolnością serca i antykoagulanty w migotaniu przedsionków.

Dobrym sposobem na ustalenie optymalnej liczby stosowanych leków są częste wizyty połączone z oceną skuteczności i ewentualnych powikłań terapii.

Opracowane na podstawie: American Family Physican / 2002-11-15

 

0 replies on “Problemy ze stosowaniem leków u osób starszych”