Pozycja społeczno-ekonomiczna w dzieciństwie a stan zdrowia w życiu dorosłym

Richie Poulton i wsp – Association between children`s experience of socioeconomic disadvantage and adult health: a life-course study Lancet 2002; 360:1640
Dotychczasowe badania koncentrowały się na zależności między stanem zdrowia dorosłych a ich pozycją społeczno-ekonomiczną. W przedstawianej pracy przyjęto hipotezę, że złe warunki społeczno-ekonomiczne w dzieciństwie mają wpływ na stan zdrowia u dorosłych. Oceniano populację 980 osób (badania w odstępach dwuletnich) od 3. do 26. roku życia.

Pozycję społeczno-ekonomiczną w dzieciństwie i w 26. roku życia określano w skali od 1-6 punktów. W ocenie stanu zdrowia brano pod uwagę: BMI, proporcję obwodu talia/biodra, ciśnienie tętnicze, sprawność fizyczną (test na ergometrze), stan uzębienia i jamy ustnej, uzależnenie od alkoholu i tytoniu oraz występowanie epizodów depresyjnych.

Stwierdzono wyraźną stopniową zależność między stanem zdrowia w wieku 26 lat a warunkami społeczno-ekonomicznymi w dzieciństwie (uwzględniano przy tym wpływ stanu zdrowia po urodzeniu). Zaobserwowano mniejszy BMI oraz proporcję obwodu talia/biodra, lepszą sprawność fizyczną oraz lepszy stan uzębienia i jamy ustnej u osób, które wychowywały się w dobrych warunkach socjalnych.

Nie odnotowano natomiast tak wyraźnego związku między zdrowiem psychicznym i uzależnieniami a warunkami socjalnymi w dzieciństwie. Pogorszenie psychicznego stanu zdrowia i występowanie uzależnień wiązały się raczej z aktualnymi warunkami życia chorego.

Wychowywanie w złych warunkach socjalnych ma długotrwały, negatywny wpływ na zdrowie w życiu dorosłym. Należy skierować siły i środki na poprawę ochrony zdrowia u dzieci, zwłaszcza z grup o niskim statusie społeczno-ekonomicznym, co wpłynie na stan zdrowia populacji dorosłych.

Opracowane na podstawie: Lancet / 2002-11-23