Występowanie otępienia a rodzaj i ilość przyjmowanych napojów alkoholowych

Thomas Truelsen, Dorte Thudium i Morten Gronbaek – Amount and type of alcohol and risk of dementia. Neurology 2002;59:1313
Ogólna liczba osób z otępieniem w krajach Unii Europejskiej wynosi 3,2 miliona. Alkohol może nasilać rozwój otępienia na drodze bezpośredniego neurotoksycznego działania lub pośrednio, przyczyniając się do obniżenia statusu materialnego, zwiększenia urazowości lub/i gorszego odżywiania się.

Autorzy badali wpływ ilości i rodzaju wypijanego alkoholu na rozwój dwóch najczęstszych rodzajów otępienia, którymi na Zachodzie Europy są choroba Alzheimera i otępienie naczyniowe. Z 1709 badanych osób wyłoniono grupę 83 osób z otępieniem. Nieco więcej niż połowę stanowili mężczyźni. Jako standardowy napitek oceniono jednorazowe przyjęcie napoju zawierającego od 9 do 13 gramów czystego alkoholu. Badani byli klasyfikowani według ilości przyjmowanych standardowych napitków w czasie tygodnia.

Nie znaleziono związku między całkowitą tygodniową dawką alkoholu a rozwojem otępienia, zarówno wśród kobiet jak i u mężczyzn. Badanie potwierdziło mniejszą skłonność do występowania zespołów otępiennych, zwłaszcza o etiologii naczyniowej, wśród osób pijących umiarkowane ilości wina, zwłaszcza czerwonego, względem osób preferujących inne napoje alkoholowe i względem abstynentów. Autorzy wiążą to z występowaniem w czerwonym winie flawonoidów mających działanie antyoksydacyjne. Potwierdza to wcześniejsze doniesienia, zwłaszcza francuskie. Znacząco więcej zespołów otępiennych stwierdzono wśród osób preferujących piwo, co może być związane, zdaniem autorów, z “wypłukiwaniem” zapasów witamin grupy B. Analiza diety osób preferujących wino wykazała, że jest ona bogatsza w flawonoidy i generalnie zdrowsza.

Opracowane na podstawie: Neurology / 2002-11-12

0 replies on “Występowanie otępienia a rodzaj i ilość przyjmowanych napojów alkoholowych”