Aktywność fizyczna najskuteczniej spowalnia proces starzenia się

Christine K. Cassel – Use it or lose It. Activity may be the best treatment for aging JAMA 2002;288:2333
W ostatnich 20 latach dokonał się istotny postęp w zakresie nauki o starzeniu się. Wiadomo już, że skuteczność takich środków jak zioła, antyoksydanty, melatonina, ginko i inne, na które Amerykanie wydają rocznie 21 miliardów USD, jest niewielka lub mniejsza od oczekiwanej. Przykładowo, badania kliniczne wskazują, że wpływ ginko na poprawę pamięci jest porównywalny z placebo. Są dowody na to, że leczenie hormonem wzrostu nie poprawia funkcji organizmu i wiąże się z niebagatelnymi działaniami niepożądanymi, szczególnie u osób starszych. Terapia testosteronem jest uzasadniona tylko w przypadku niedoboru tego hormonu i nie poprawia witalności u osób zdrowych.

Z kolei nie budzi wątpliwości skuteczność najprostszych metod spowalniania procesu starzenia się, to jest aktywności fizycznej oraz ćwiczeń poznawczych. Feskanich i wsp. wykazali, że umiarkowana aktywność fizyczna (chodzenie) zmniejsza ryzyko złamań w stawie biodrowym u starszych kobiet. Burgio i wsp. zaobserwowali natomiast, że terapia behawioralna jest najskuteczniejszą metodą leczenia nietrzymania moczu. Również wyniki wielu innych prac wskazują na korzystny wpływ aktywności fizycznej i umysłowej na tempo procesu starzenia się.

Pomimo tych danych, wiedza lekarzy na temat leczenia niefarmakologicznego jest niewystarczająca, podobnie jak środki finansowe przeznaczane na jego propagowanie. Opracowanie standardów postępowania łączących zalety farmakoterapii i terapii behawioralnej, jest wyzwaniem na kolejne lata.

Opracowane na podstawie: JAMA / 2002-11-13

0 replies on “Aktywność fizyczna najskuteczniej spowalnia proces starzenia się”