Rozpowszechnienie depresji z objawami psychotycznymi w populacji ogólnej

Maurice M. Ohayon i Alan F. Schatzberg – Prevalence of depressive episodes with psychotic features in general population Am J Psychiatry 2002;159:1855
Autorzy zebrali telefonicznie od 18980 mieszkańców pięciu krajów Europy Zachodniej informacje dotyczące zaburzeń depresyjnych powikłanych urojeniami i halucynacjami. Wiek respondentów wahał się od 15 do 100 lat. 16.5% respondentów miało przynajmniej jeden objaw depresji. Rozpowszechnienie klinicznej depresji ustalono na 2.4%. 19% osób z tej grupy miało objawy psychotyczne, co daje 0,4% populacji ogólnej, czyli 4 przypadki na 1000 mieszkańców.

Wyniki te są zbieżne z innymi doniesieniami szacującymi rozpowszechnienie depresji z objawami wytwórczymi, na 6/1000 mieszkańców. Najczęściej występowały one u chorych z nasilonym poczuciem winy i braku wartości, długim czasem trwania fazy depresyjnej, dużą ilością innych objawów depresyjnych oraz u chorych starszych, którzy przekroczyli 65 rok życia.

Halucynacje polegały w większości (9.7%) na doznaniach słuchowych i częściej występowały samodzielnie (7.6%) niż w połączeniu z urojeniami (0.8%). Same urojenia notowano u 4.1% pacjentów z depresją. Występowanie objawów psychotycznych ponad dwukrotnie zwiększało skłonność do korzystania z konsultacji psychiatrycznych, większe też było ryzyko nawrotów faz depresyjnych.

Autorzy dostrzegają pewne ryzyko niedoszacowania częstotliwości występowania objawów psychotycznych w depresji, związane ze sposobem zbierania danych. Wywiad telefoniczny mógł być peszący dla części respondentów, przez co wiarygodność odpowiedzi mogła być mniejsza niż przy bezpośredniej rozmowie.

Opracowane na podstawie: American Journal of Psychiatry / 2002-11-19

 

0 replies on “Rozpowszechnienie depresji z objawami psychotycznymi w populacji ogólnej”