W jaki sposób status społeczno-ekonomiczny wpływa na serce?

B. McEwen i A. Mirsky – How socioeconomic status may ‘‘get under the skin’’ and affect the heart Eur Heart J 2002;23:1727
W komentarzu redakcyjnym autorzy przedstawili mechanizmy odpowiedzialne za istnienie związku między miejscem w hierarchii społecznej a częstością występowania chorób układu krążenia.

Wykazano, że u osób o niższym statusie społeczno-ekonomicznym reakcja układu sercowo-naczyniowego na stres jest przedłużona, m.in. obserwowano opóźnienie normalizacji wartości ciśnienia tętniczego. Zdrowy organizm charakteryzuje dążenie do utrzymania homeostazy, zwane allostazą. Allostaza obejmuje odpowiedź ze strony układów: autonomicznego, wydzielania wewnętrznego, neuroprzekaźników i odpornościowego, zarówno krótkoterminową, jak i przewlekłą, zwaną ładunkiem allostatycznym. Zaburzenia adaptacyjne zwiększają ładunek allostatyczny, co z kolei prowadzi do upośledzenia reaktywności i nadmiernego obciążenia układu krążenia.

W jaki sposób upośledzona reaktywność układu sercowo-naczyniowego przyczynia się do przyspieszonego rozwoju miażdżycy i chorób z nią związanych? Utrzymujące się skoki ciśnienia tętniczego mogą, w mechanizmie podobnym do nadciśnienia tętniczego, przyspieszać proces miażdżycowy. Wydaje się także, że stres odpowiedzialny za zwiększenie produkcji cytokin zapalnych, prowadzi do dysfunkcji śródbłonka naczyniowego, uważanej za niezbędny czynnik dla rozwoju miażdżycy.

Obserwacje te mogą doprowadzić do lepszego zrozumienia zależności pomiędzy chorobami układu krążenia a statusem społeczno-ekonomicznym, co przyczyni się do skuteczniejszego zapobiegania tym chorobom.

Opracowane na podstawie: European Heart Journal / 2002-11-15

0 replies on “W jaki sposób status społeczno-ekonomiczny wpływa na serce?”