Śmiertelność i inwalidztwo wywołane chorobami serca i naczyń mogą być niższe o połowę – raport WHO

Cardiovascular death and disability can be reduced more than 50 percent WHO report, October 2002
Według danych z październikowego raportu WHO, powszechne stosowanie na skalę ogólnokrajową prostych i ekonomicznie efektywnych metod przeciwdziałania głównym czynnikom ryzyka chorób serca i incydentów mózgowych pozwoliłoby na obniżenie śmiertelności z powodu tych chorób o ponad połowę.

Ocenia się, że w skali populacyjnej nadciśnienie tętnicze jest przyczyną 50% wszystkich przypadków chorób układu krążenia. Dyslipidemia odpowiada w około jednej trzeciej, a mała aktywność fizyczna, palenie i nieprawidłowa dieta w jednej piątej za wystąpienie chorób sercowo-naczyniowych.

W większości krajów na kliniczne nadciśnienie choruje 10-30% dorosłej populacji, jednak kolejne 50-60% skorzystałoby na obniżeniu wartości ciśnienia. Tym samym, rozmywa się dotychczasowa sztywna granica pomiędzy nadciśnieniem a wysokim prawidłowym ciśnieniem tętniczym.

Wydaje się, że najbardziej spektakularny wpływ na stan zdrowia związany z chorobami serca i naczyń, przyniosłoby rutynowe, łączne stosowanie statyn, leków obniżających ciśnienie i aspiryny w grupach wysokiego ryzyka zawału serca i udaru.

WHO zachęca rządy do wprowadzania we współpracy z odpowiednimi gałęziami przemysłu ogólnopopulacyjnych programów obliczonych na obniżenie zawartości soli w gotowych pokarmach, zmniejszenie zawartości tłuszczu w diecie, zwiększenie aktywności fizycznej, propagowanie warzyw i owoców oraz walkę z paleniem. Są dowody na ekonomiczną efektywność powyższych interwencji, nawet w krajach uznawanych za słabo rozwinięte. WHO zauważa potrzebę lepszej dystrybucji środków na profilaktykę chorób serca i naczyń oraz objęcia szczególną opieką osób z grup najwyższego ryzyka tych chorób.

Opracowane na podstawie: doniesienie prasowe / 2002-10-31

0 replies on “Śmiertelność i inwalidztwo wywołane chorobami serca i naczyń mogą być niższe o połowę – raport WHO”