Główne czynniki ryzyka chorobowości i śmiertelności na świecie

Majid Ezzati i wsp – Selected major risk factors and global and regional burden of disease Lancet 2002;360:1347
Wiadomo, że warunkiem skutecznej profilaktyki chorób w skali ogólnopopulacyjnej jest szczegółowe poznanie czynników ryzyka ich występowania. W większości dotychczasowych prac ograniczano się do oceny chorobowości i śmiertelności z powodu pojedynczych czynników ryzyka na ograniczonym obszarze.

Badanie przeprowadzone przez Comparative Assessment Collaborating Group ma znacznie większy zasięg. Celem autorów była analiza związku pomiędzy 26 wybranymi czynnikami ryzyka a częstością chorób w 14 epidemiologicznych regionach świata. Dane dotyczące częstości ekspozycji na poszczególne czynniki ryzyka i prawdopodobieństwa wystąpienia chorób u osób obciążonych tymi czynnikami pochodziły z piśmiennictwa, raportów rządowych i międzynarodowych baz danych.

Głównymi czynnikami ryzyka chorób w skali ogólnoświatowej są: niedostateczna masa ciała w dzieciństwie i w ciąży (przyczyna łącznie 138 milionów DALY [Disability Adjusted Life Years]), niebezpieczny seks (64 miliony DALY), wysokie ciśnienie tętnicze (59 milionów DALY) i alkohol (58 milionów DALY).

Istnieją różnice pod względem udziału poszczególnych czynników ryzyka pomiędzy krajami rozwiniętymi i rozwijającymi się, w tych ostatnich istotną role odgrywają także niedostatki higieny, braki żywieniowe i zanieczyszczenia wody. Wśród wspólnych czynników ryzyka o najważniejszym znaczeniu epidemiologicznym wymienia się: alkohol, tytoń, podwyższone ciśnienie tętnicze i wysoki poziom cholesterolu.

Wyniki badania wskazują, że związek pomiędzy głównymi czynnikami ryzyka chorób a zapadalnością na nie, jest większy niż przypuszczano. Skuteczne strategie przeciwdziałania tym czynnikom mogłyby mieć korzystny wpływ na ogólny stan zdrowia na świecie.

Opracowane na podstawie: Lancet / 2002-11-02

0 replies on “Główne czynniki ryzyka chorobowości i śmiertelności na świecie”