Opinie amerykańskich lekarzy na temat oporności na antybiotyki

C. William Wester i wsp – Antibiotic resistance. A survey of physician perceptions Arch Intern Med 2002;162:2210
W licznych badaniach wykazano, że istotną przyczyną oporności na antybiotyki jest ich nadużywanie. Jest więc oczywiste, że dużą odpowiedzialność za problem oporności ponoszą lekarze. Dane dotyczące opinii lekarzy na temat roli antybiotykooporności i sposobów jej przeciwdziałania pochodzą głównie z badań w lecznictwie otwartym.

Analiza Westera i wsp. przeprowadzona wśród 490 internistów z 4 szpitali w Chicago, jest uzupełnieniem tych prac. Uczestnikom próby zadawano pytania o znaczenie i częstość występowania oporności na antybiotyki, osobiste doświadczenia związane z tym zagadnieniem, opinie na temat przyczyn problemu i sposobów jego rozwiązania. Z uwagi na anonimowość ankiety uzyskano wysoki procent odpowiedzi (87%).

Większość uczestników (87%) twierdziła, że antybiotykooporność jest ważnym problemem w skali ogólnokrajowej. Znacznie mniejszy odsetek (55%) był zdania, że oporność na antybiotyki jest problemem szpitala w którym pracują. Istniała ogólna zgoda, że podstawową przyczyną oporności jest nadmiernie częste i niewłaściwe stosowanie antybiotyków (97% badanych). Z kolei, jedynie 60% lekarzy uważało za możliwe i celowe ograniczenie częstości stosowania antybiotyków o szerokim spektrum działania w ich miejscach pracy (wyjątek stanowili lekarze chorób zakaźnych, którzy niemal jednomyślnie poparli tę koncepcję). Tylko 45% lekarzy uważało, że mycie rąk odgrywa rolę w profilaktyce oporności.

Zdaniem autorów pracy, przeświadczenie lekarzy o dużej roli oporności na antybiotyki nie jest równoznaczne z akceptacją sposobów przeciwdziałania temu problemowi.

Opracowane na podstawie: Jama Internal Medicine / 2002-10-28