NLPZ i acetaminofen zwiększają ryzyko nadciśnienia tętniczego u młodych kobiet

Gary C. Curhan i wsp – Frequency of analgesic use and risk of hypertension in younger women Arch Intern Med 2002;162:2204
Istnieją doniesienia, że oprócz działania przeciwgorączkowego, przeciwzapalnego i przeciwbólowego, powszechnie stosowane analgetyki mogą wywierać niekorzystny wpływ na regulację ciśnienia tętniczego. Wśród mechanizmów odpowiedzialnych za to działanie wymienia się: zaburzenia syntezy naczyniorozszerzających prostaglandyn, obniżenie wydalania sodu z moczem i zahamowanie syntazy tlenku azotu.

Dotychczasowe dane na temat związku analgetyków z nadciśnieniem pochodzą głównie z prac retrospektywnych, przeprowadzonych na grupach osób stosujących leki przeciwnadciśnieniowe. Badanie Curhana i wsp. jest jedną z pierwszych prób prospektywnej analizy tej zależności.

Grupę badaną stanowiło 80 020 kobiet w wieku 31-50 lat bez nadciśnienia w wywiadach, uczestniczek Nurses` Health Study II. Co najmniej raz w miesiącu aspirynę stosowało 51.2%, niesterydowe leki przeciwzapane (NLPZ) 76.7%, a acetaminofen 72.5% badanych kobiet.

W okresie 164090 osobo-lat obserwacji stwierdzono 1650 nowych przypadków nadciśnienia. Po uwzględnieniu różnic w wieku i występowaniu czynników ryzyka nadciśnienia tętniczego innych niż analgetyki wykazano, że stosowanie NLPZ i acetaminofenu (w obu przypadkach p<0.001), ale nie aspiryny, było znamiennie związane z podwyższonym ryzykiem nadciśnienia. Względne ryzyko nadciśnienia u kobiet stosujących NLPZ lub acetaminofen przez co najmniej 22 dni w miesiącu, wynosiło odpowiednio: 1.86 i 2.00 (w porównaniu do ryzyka obserwowanego u kobiet, które nie używały leków przeciwbólowych).

Wyniki badania wskazują, że za istotny odsetek przypadków nadciśnienia tętniczego u młodych kobiet w USA może odpowiadać częste stosowanie NLPZ i acetaminofenu.

Opracowane na podstawie: Jama Internal Medicine / 2002-10-28

0 replies on “NLPZ i acetaminofen zwiększają ryzyko nadciśnienia tętniczego u młodych kobiet”