Wywiad rodzinny zawału serca jako czynnik ryzyka

J. Simon i H. Rosolowa – Family history – and independent risk factors for coronary heart disease, it is time to be practical Eur Heart J 2002;23:1637
W badaniu EUROASPIRE II potwierdzono, że lekarze rzadko oceniają wywiad rodzinny i podejmują prewencję pierwotną u osób, których najbliżsi krewni przebyli zawał serca. Jednocześnie istnieją trudności w precyzyjnym określeniu definicji wywiadu rodzinnego.

Najczęściej określa się go jako wystąpienie zawału poniżej 55 roku życia u ojca lub poniżej 65 roku życia u matki badanego. Badanie Physician`s Health Study i Women`s Health Study wykazały, że dodatni wywiad rodzinny zwiększał ryzyko choroby wieńcowej od 15 do 100% u obu płci. Najbardziej zagrożone były kobiety, których oboje rodzice zachorowali wcześnie na zawał.

W populacyjnym długoterminowym badaniu Reykjavik Cohort Study u 19 390 uczestników stwierdzono, że dodatni wywiad rodzinny zawału serca wiązał się ze wzrostem ryzyka 0 75% u mężczyzn i o 84% u kobiet w średnio 19 letniej obserwacji.

Prowadzone są badania wyjaśniające genetyczne i środowiskowe uwarunkowania dodatniego wywiadu zawału serca w rodzinie. Dotyczą one metabolizmu lipidów, homocysteiny, fenotypów receptorowych, wykształcenia, zachowań dietetycznych i aktywności fizycznej.

Wywiad rodzinny zawału serca powinien, w opinii autorów, skłaniać do intensywnej modyfikacji trybu życia i diagnostyki czynników ryzyka, zgodnie z aktualnymi standardami prewencji pierwotnej.

Opracowane na podstawie: European Heart Journal / 2002-11-01

0 replies on “Wywiad rodzinny zawału serca jako czynnik ryzyka”