Pierwotna prewencja nadciśnienia tętniczego

P. Whelton i wsp – Primary prevention of hypertension – Clinical and public health advisory from the National High Blood Pressure Education Program JAMA 2002;288:1882
W artykule przedstawiono wytyczne dotyczące pierwotnej prewencji nadciśnienia tętniczego opracowane przez zespół koordynujący prace The National High Blood Pressure Education Program (NHBPEP).

Podkreślono znaczenie działań obejmujących swoim zasięgiem całą populację – na podstawie danych z badania Framingham obliczono, że obniżenie średniego ciśnienia rozkurczowego o 2 mm Hg w populacji białych osób w wieku 35-64, zmniejszyłoby występowanie nadciśnienia o 17%, ryzyko udaru i TIA o 14% a ryzyko choroby wieńcowej – o 6%.

Wysiłki mające na celu zmniejszenie wartości ciśnienia tętniczego powinny być szczególnie intensywne w grupach wysokiego ryzyka rozwoju nadciśnienia czyli, między innymi, u osób z wysokim prawidłowym ciśnieniem, z nadciśnieniem w wywiadach rodzinnych, Afroamerykanów, osób z nadwagą i otyłością, prowadzących siedzący tryb życia.

Omówione zostały interwencje o udokumentowanej skuteczności: (1) aktywność fizyczna, (2) utrzymanie prawidłowej masy ciała, (3) ograniczenie spożycia alkoholu i (4) soli, (5) odpowiednia zawartość potasu w diecie, (6) dieta bogata w warzywa, owoce i nabiał o niskiej zawartości tłuszczu, z ograniczeniem całkowitej ilości tłuszczów (w tym nasyconych).

Zmiana stylu życia pozwala obniżyć ciśnienie w stopniu porównywalnym do obserwowanego w badaniach lekowych. Autorzy wskazują na potrzebę modyfikacji stylu życia u dzieci, ponieważ istnieją przekonujące dowody, że nadciśnienie rozpoczyna się już w tym okresie życia.

Opracowane na podstawie: JAMA / 2002-10-16

0 replies on “Pierwotna prewencja nadciśnienia tętniczego”