Co wpływa na decyzję chorego o stosowaniu lub rezygnacji z leków na nadciśnienie tętnicze?

John Benson i Nicky Britten – Patients` decisions about whether or not to take antihypertensive drugs: qualitative study BMJ 2002;325:873
Ocenia się, że nawet 50% osób z nadciśnieniem tętniczym nie stosuje przepisywanych im leków. Z badań nad akceptacją farmakoterapii innych chorób wynika, że zastrzeżenia chorych dotyczące leków mają istotny wpływ na decyzję o podjęciu lub kontynuowaniu leczenia.

Autorzy z Anglii przeprowadzili jakościowe badanie, którego celem było poznanie opinii chorych na nadciśnienie tętnicze na temat leków, w szczególności przeciwnadciśnieniowych oraz ustalenie czynników, które decydowały o podjęciu lub rezygnacji z leczenia. Grupę badaną stanowiło 38 osób, którym systematycznie przepisywano leki na nadciśnienie. Źródłem danych były kwestionariusze.

Większość pacjentów miała ogólne zastrzeżenia dotyczące stosowania leków. Pojawiały się opinie, że stosowanie leków jest niebezpieczne, a lekarze przepisują je zbyt chętnie. Osoby z obiekcjami dotyczącymi leków na nadciśnienie twierdziły, że są nimi zmęczone, nie są im potrzebne lub ich przyjmowanie wiąże się z odległym ryzykiem dla zdrowia. W odpowiedzi na pytanie, co zdecydowało o podjęciu lub kontynuowaniu leczenia, wymieniano pozytywną ocenę lekarza, poprawę samopoczucia i obniżenie ciśnienia po lekach oraz przyczyny pragmatyczne, to jest brak praktycznej alternatywy dla leków lub problemy, w świetle których stosowanie leków nie stanowiło dużego obciążenia.

Podsumowując, decyzje chorych o stosowaniu lub nie stosowaniu leków były podyktowane nie farmakologią, ale przyczynami osobistymi. Skuteczne leczenie nadciśnienia bez próby ustalenia indywidualnych czynników o potencjalnym wpływie na akceptację lub odrzucenie leków, może być trudne.

Opracowane na podstawie: BMJ / 2002-10-19

0 replies on “Co wpływa na decyzję chorego o stosowaniu lub rezygnacji z leków na nadciśnienie tętnicze?”