Objawy neuropsychiatryczne w otępieniu i łagodnym zaburzeniu procesów poznawczych

Constantine G.Lyketsos i wsp – Prevalence of neuropsychiatric symptoms in dementia and mild cognitive impairment JAMA 2002;288:1475
W obszernej pracy zespół badawczy starał się ocenić rozpowszechnienie objawów takich jak: urojenia, halucynacje, pobudzenie i agresja, depresja, lęk, apatia, niepohamowanie, drażliwość, zaburzenia motoryki, snu i jedzenia, u pacjentów z otępieniem i łagodnym zaburzeniem czynności poznawczych (MCI).

Wstępną grupę 3608 uczestników badania utworzono już w latach 1991-1994 wykonując MRI mózgu i test MMiniMSE, aby w latach 1999-2000 wyłonić grupę 320 osób z MCI i 362 osób z demencją, w której otępienie typu alzheimerowskiego stwierdzano w 258 przypadkach, a inne rodzaje otępienia – w 104 przypadkach. W ocenie autorów grupa badana najpełniej odzwierciedlała naturalną populację.

W grupie z demencją, niezależnie od etiologii, stwierdzono sięgające 80% występowanie objawów neuropsychiatrycznych. Najczęstsze były: apatia (45.3%), depresja (43,6%), pobudzenie lub/i agresja (40,1%), a w mniejszym stopniu zaburzenia snu (30,1%) i jedzenia (30,9%). W grupie z MCI rozpowszechnienie badanych objawów wynosiło 49,6%. Najczęściej notowano: depresję (26%), apatię (18,1%) i drażliwość (16,6%).

W ocenie autorów MCI nie jest oddzielną kategorią, lecz stanem przejściowym między zdrowiem a otępieniem. Różni się od związanej z wiekiem lub odpowiedniej dla wieku utraty pamięci występowaniem szeregu objawów neuropsychiatrycznych, początkowo miernie zaznaczonych, ale z czasem nasilających się. Możliwie wczesne wykrycie ich na poziomie opieki podstawowej daje większe możliwości skutecznej interwencji farmakologicznej spowalniającej rozwój otępienia.

Opracowane na podstawie: JAMA / 2002-09-25

0 replies on “Objawy neuropsychiatryczne w otępieniu i łagodnym zaburzeniu procesów poznawczych”