Chorzy z depresją a czas konsultacji u lekarza rodzinnego

Kristian Pollock i Janet Grime – Patients` perception of entitlement to time in general practice consultations for depression: qualitative study BMJ 2002;325:687
Średni czas wizyty u lekarza pierwszego kontaktu w Wielkiej Brytanii wynosi 5-8 minut, co negatywnie wpływa na jakość świadczonych usług. Niewiele wiadomo o opinii chorych na temat długości i efektywności wykorzystania czasu wizyty, zwłaszcza w przypadku chorych na depresję.

Badaniem jakościowym objęto 21 lekarzy oraz 32 chorych z rozpoznanym epizodem depresyjnym o łagodnym lub umiarkowanym nasileniu. Przeprowadzano z chorymi wywiad na temat ich wrażeń dotyczących wizyty u lekarza.

Chorzy często mieli wrażenie, że ich problemy są zbyt błahe, a oni niepotrzebnie tracą cenny czas lekarza. Sami narzucali sobie normy co do długości wizyty, określając ją na 5-10 minut, pomimo iż lekarze byli przygotowani na dłuższy czas konsultacji.

Jeśli długość wizyty była dłuższa od zakładanej, odbierano to jako oznakę dobrej jakości pracy lekarza i zainteresowania chorym. Jednocześnie czas trwania wizyty miał dla wielu osób drugorzędne znaczenie, najistotniejsze było wrażenie chorego co do efektywności jego wykorzystania.

Autorzy postulują, aby lekarze dawali choremu odczuć gotowość do przeznaczenia na konsultację wystarczającej ilości czasu oraz szczerą troskę i zainteresowanie. Takim zachowaniem lekarz może potwierdzić słuszność decyzji chorego zgłoszenia się na wizytę i leczenia. Pozytywne nastawienie lekarza skłania chorych do lepszej współpracy podczas konsultacji z powodu depresji.

Opracowane na podstawie: BMJ / 2002-09-28

0 replies on “Chorzy z depresją a czas konsultacji u lekarza rodzinnego”