Konsekwencje kliniczne współistnienia składowych zespołu metabolicznego

Barbara E.K. Klein, R. Klein i K.E. Lee – Components of the metabolic syndrome and risk of cardiovascular disease and diabetes in Beaver Dam Diabetes Care 2002;25:1790
Zespół metaboliczny tworzą: otyłość typu brzusznego, nadciśnienie tętnicze, dyslipidemia , hiperglikemia, hiperurykemia i mikroalbuminuria. Wystąpienie cech zespołu metabolicznego może na wiele lat wyprzedzać rozwój cukrzycy typu 2 oraz choroby niedokrwiennej serca.

Autorzy w pięcioletniej obserwacji ocenili ryzyko wystąpienia chorób układu sercowo-naczyniowego i cukrzycy w zależności od ekspresji składowych zespołu metabolicznego. Badaniem objęto 4432 dorosłe osoby w wieku 43-48 nie chorujące na cukrzycę. Najczęściej stwierdzano u nich zaburzenia lipidowe (82,7%) i otyłość (33,2%), hyperurykemię wykazano u 27%, nadciśnienie tętnicze u 18,4% badanych, hiperglikemię u 6,9% a proteinurię u 3.3%.

W trakcie badania zapadalność na zawał mięśnia sercowego wyniosła 3%, udar mózgu – 1,5% i dusznicę bolesną – 4%. Czynnikami ryzyka chorób układu sercowo naczyniowego były: hiperglikemia, dyslipidemia, hiperurykemia i mikroalbuminuria.

Tam, gdzie w badaniu podstawowym stwierdzono współwystępowanie 4 i więcej składowych zespołu metabolicznego, ryzyko chorób układu sercowo-naczyniowego wzrastało sześciokrotnie, a dla 3 składowych niemal trzykrotnie, ta sama ilość składowych zespołu metabolicznego powodowała odpowiednio 33-krotny i ponad 9-krotny wzrost ryzyka rozwoju cukrzycy.

Rozpoznanie elementów zespołu metabolicznego pozwala wcześnie wykryć osoby o zwiększonym ryzyku zaburzeń metabolizmu glukozy oraz chorób układu krążenia. Może stać się to podstawą do podjęcia odpowiedniej interwencji terapeutycznej.

Opracowane na podstawie: Diabetes Care / 2002-10-21

0 replies on “Konsekwencje kliniczne współistnienia składowych zespołu metabolicznego”