Jak często stosować samokontrolę w cukrzycy typu 2 ?

Richard M. Hoffman i wsp – Evaluating once- and twice-daily self-monitored blood glucose testing strategies for stable insulin-treated patients with type 2 diabetes Diabetes Care 2002;25:1744
Amerykańskie Towarzystwo Diabetologiczne (ADA) rekomenduje regularną samokontrolę glikemii u chorych na cukrzycę typu 2 leczonych insuliną. Wyniki NHANES III pokazały, że zaledwie 39,1% pacjentów leczonych insuliną wykonuje oznaczenia stężeń glukozy codziennie. Częstsze pomiary glikemii mogą poprawić kontrolę metaboliczną w cukrzycy i skuteczniej chronić przed hipoglikemią.

Autorzy badania postanowili porównać jednokrotny, dwukrotny i czterokrotny w ciągu dnia schemat oznaczeń glukozy u osób z cukrzycą typu 2 leczonych insuliną. Elementami, które podlegały ocenie, były: częstość wykrywanych epizodów hipoglikemii i hiperglikemii, a także korelacja z poziomem hemoglobiny glukozylowanej (HbA1c). Badanie trwało 8 tygodni i polegało na codziennym pomiarze glikemii przed śniadaniem, lunchem, obiadem i przed snem. Ukończyło je 150 badanych.

Stwierdzono istotną statystycznie korelację pomiędzy średnią wartością pomiarów glukozy o dowolnej porze dnia a pomiarem HbA1c wykonanym po 8 tygodniach. 64% badanych doświadczyło przynajmniej jednego epizodu hipoglikemii (<3,33 mmol/l), a 38% przynajmniej jednego epizodu hiperglikemii (>22,2 mmol/l). Hipoglikemie obserwowano najczęściej przed lunchem (38,9%), a hiperglikemie przed snem (34,6%).

W modelu statystycznym analizowano skutecznośc poszczególnych pomiarów oraz ich kombinacji. Pojedyncze oznaczenia glikemii wykryłyby średnio od 20 do 33% wszystkich nieprawidłowych stężeń glukozy. Czulsze w tym względzie okazałyby się kombinacje dwóch oznaczeń glukozy. 53-58% wszystkich epizodów hipo- lub hiperglikemii wykrywały pary oznaczeń przed śniadaniem/przed lunchem, przed lunchem/przed obiadem i przed lunchem/przed snem.

Dwukrotny pomiar glikemii stanowi efektywny i łatwiejszy do zaakceptowania przez pacjenta sposób samokontroli, zapewniający wykrycie znacznego odsetka hipo- i hiperglikemii. Autorzy podkreślają jednak, iż strategie samokontroli zależeć powinny od indywidualnego ryzyka hipo- i hiperglikemii.

Opracowane na podstawie: Diabetes Care / 2002-10-21

0 replies on “Jak często stosować samokontrolę w cukrzycy typu 2 ?”