Kardiologiczny zespół X – patologia mózgu czy serca?

G. Lanza, F. Crea – The complex link between brain and heart in cardiac syndrome X Heart 2002;88:328
W kardiologicznym zespole X pacjenci odczuwają ból w klatce piersiowej, któremu towarzyszą zmiany w EKG sugerujące niedokrwienie, przy braku zwężeń w dużych tętnicach wieńcowych. Autorzy skomentowali doniesienie w którym wykazano, że u pacjentów z zespołem X podczas wlewu dobutaminy dochodzi do zaburzeń perfuzji obszarów limbicznych kory mózgowej. Ponieważ obszary te odpowiadają za odczuwanie bólu, autorzy pracy sugerowali, że w zespole X zaburzenia na poziomie kory mózgowej mogą prowadzić do objawów bólowych.

Autorzy niniejszego komentarza krytycznie odnieśli się do tej hipotezy wskazując, że najprawdopodobniej przyczyny kardiologicznego zespołu X są złożone, a największe znaczenie ma patologia naczyń mikrokrążenia, prowadząca do niedokrwienia mięśnia sercowego. Ostatnio wykazano, że w tej populacji pacjentów w czasie testu obciążeniowego dochodzi do wzrostu stężenia markerów stresu oksydacyjnego oraz do zaburzeń metabolizmu wysokoenergetycznych fosforanów, co potwierdza tezę, że w zespole X rzeczywiście dochodzi do niedokrwienia mięśnia sercowego.

Drugą grupą czynników, które mogą wywoływać objawy bólowe, są obwodowe zaburzenia w percepcji bólu. Wielokrotnie pokazywano, iż u pacjentów z zespołem X dochodzi do upośledzenia czynności zakończeń nerwów współczulnych, co może prowadzić do zwiększonej wrażliwości na ból trzewny. Autorzy sugerują, że w kardiologicznym zespole X podstawowa patologia polega na dysfunkcji naczyń mikrokrążenia wieńcowego, a odczuwanie bólu wieńcowego może być dodatkowo nasilone przez zaburzenia czynności aferentnych włókien współczulnych.

Opracowane na podstawie: Heart / 2002-10-17

 

0 replies on “Kardiologiczny zespół X – patologia mózgu czy serca?”