Nawyki żywieniowe i aktywność fizyczna osób z cukrzycą typu II

K. Nelson, G. Reiber i E. Boyko – Diet and exercise among adults with type 2 diabetes – findings from NHASES III Diabetes Care 2002;25:1722
Właściwa dieta i ruch są ważnymi elementami terapii osób z cukrzycą typu II. Sprzyjają właściwej kontroli glikemii, zwiększają wrażliwość na insulinę, a tym samym zmniejszają zapotrzebowanie na doustne leki hipoglikemizujące i insulinę.

Jednak wiele wskazuje na to, że osoby chore na cukrzycę nie wypełniają zaleceń dotyczących diety i regularnych ćwiczeń fizycznych. Aby zweryfikować powyższe podejrzenie, zbadano nawyki żywieniowe i aktywność fizyczną w reprezentatywnej dla populacji USA grupie 1480 osób z cukrzycą typu II, uczestniczących w badaniu NHANES III (the Third National Health and Nutrition Examination Survey III).

Niestety wyniki badania potwierdziły niepokojące doniesienia na ten temat. Blisko jedna trzecia badanych nie wykonywała żadnych ćwiczeń fizycznych w czasie ostatniego miesiąca przed badaniem, a aktywność fizyczna 38% osób była mniejsza od zalecanej. Niezależnymi czynnikami wiążącymi się z małą aktywnością były: wiek >65lat, płeć żeńska, niskie dochody.

Prawie u dwóch trzecich respondentów spożycie owoców i warzyw było mniejsze od zalecanego, u podobnej ilości osób ponad 30% spożywanych kalorii pochodziło z tłuszczów (w tym >10% z tłuszczów nasyconych). U 82% badanych stwierdzono nadwagą lub otyłość.

Badanie potwierdziło, że większość osób chorych na cukrzycę ma nadwagę, nie stosuje zalecanej diety i prowadzi siedzący tryb życia. Według autorów, wyniki badania wskazują na potrzebę dodatkowych działań mających na celu modyfikację stylu życia w tej grupie pacjentów.

Opracowane na podstawie: Diabetes Care / 2002-10-17

0 replies on “Nawyki żywieniowe i aktywność fizyczna osób z cukrzycą typu II”