Przerwanie leczenia depresji

Scott A. Bull i wsp – Discontinuation of use and switching of antidepresants. Influence of patient – physician communication JAMA; 2002;288:1403
Zgodnie z aktualnymi poglądami na farmakoterapię depresji leczenie kontynuowane przez 4 – 9 miesięcy umacnia remisję i zapobiega nawrotom.

Badania wskazują, że 68% pacjentów podejmuje samowolną decyzję o zakończeniu terapii po 3 miesiącach. Przyczyną bywają niekiedy utrzymujące się objawy niepożądane stosowanego leku, częstokroć jednak leczenie zarzucane bywa bez przyczyny.

Autorzy ankietowali lekarzy i pacjentów chcąc stwierdzić, jakie czynniki warunkują wzajemną komunikację, wpływając na przebieg leczenia. Spośród 137 lekarzy 72% odpowiedziało, że zlecili kurację co najmniej sześciomiesięczną, 21% przyznało, że w trakcie pierwszej wizyty nie określało czasu jej trwania. Kontrastuje to z odpowiedziami pacjentów, z których 34% zapamiętało instrukcję dotyczącą trwania kuracji, natomiast 56% stwierdziło, że nie otrzymało takiej informacji.

Rzeczywisty czas terapii wynosił 6,8 miesiąca u pacjentów, którym zalecano leczenie przez 6 do 11 miesięcy i 3,0 miesiące przy zalecaniu leczenia przez 3 do 5 miesięcy.

Przestrzeganiu zaleceń lekarzy sprzyjały takie czynniki, jak: częstotliwość wizyt (nie mniej niż 3 w okresie 12 tygodni), wsparcie rodziny (samotni rezygnowali szybciej), efekty kliniczne terapii (częściej przerywali leczenie pacjenci głębiej depresyjni), dobra tolerancja leku, pełne przedyskutowanie możliwych objawów ubocznych przed ich wystąpieniem. Autorzy nie odnotowali różnic w sposobie instruowania pacjentów przez psychiatrów, internistów i lekarzy rodzinnych.

Opracowane na podstawie: JAMA / 2002-09-18