Badania przesiewowe wykrywające depresję w lecznictwie podstawowym

Lisa K. Sharp i Martin S. Lipsky – Screening for depression across the lifespan: a review of measures for use in primary care settings Am Fam Physician 2002;66:1001
Autorzy stwierdzają niezadawalającą wykrywalność depresji na poziomie opieki podstawowej. Dokonują przeglądu testów, które mogą być użyte przez lekarza pierwszego kontaktu do rozpoznawania zaburzeń afektywnych u pacjentów z grup podwyższonego ryzyka depresji. Zaliczają do nich: przewlekle chorych, z przewlekłym bólem, mających trudną sytuację domową i tych, których sytuacja życiowa ulega negatywnej odmianie, uzależnionych, cierpiących na samotność, bezsenność, przewlekle zmęczonych, otyłych, starszych, a także kobiety w okresie okołoporodowym i osoby, u których w najbliższej rodzinie występowały zaburzenia afektywne.

Test przesiewowy winien być szybki, łatwy do wykonania i oceny, a także dostatecznie czuły i specyficzny. Szereg testów zmodyfikowanych zostało specjalnie na potrzeby opieki podstawowej. Do takich należy Beck Depression Inventory – Primary Care (BDI – PC) i test Center for Epidemiological Studies – Depression Revised (CES – DR). Dla kobiet w okresie poporodowym autorzy rekomendują test Edinburgh Postnatal Depression Scale, a dla osób starszych Geriatric Depression Scale (GDS) i Cornell Scale for Depression in Dementia. Brak, zdaniem autorów, przydatnego w opiece podstawowej skriningowego testu dla dzieci i młodzieży.

Opracowane na podstawie: American Family Physican / 2002-09-15

0 replies on “Badania przesiewowe wykrywające depresję w lecznictwie podstawowym”