Wpływ pobrania krwi na ciśnienie tętnicze

Tom Marshall i wsp – A randomised controlled trial of the efect of anticipation of a blood test on blood pressure J Hum Hypertens 2002;16:621
Przed postawieniem rozpoznania nadciśnienia tętniczego Brytyjskie Towarzystwo Nadciśnienia Tętniczego zaleca trzykrotny pomiar ciśnienia (RR) (każdy podczas innej sposobności). Uważa się, że wartości RR zmieniają się w zależności od stanu emocjonalnego.

Autorzy założyli, że pobranie krwi może także wpływać na wyniki pomiarów RR. Grupę badaną stanowiło 213 zdrowych studentów (osoby po 30 roku życia oraz chorzy na nadciśnienie tętnicze nie byli rekrutowani). RR mierzono w pozycji siedzącej, po trzech minutach odpoczynku, trzykrotnie, w odstępach 1-minutowych. Po drugim pomiarze 106 osobom zakomunikowano, że po trzecim pomiarze zostanie pobrana krew na badanie biochemiczne (w rzeczywistości nie przeprowadzano zabiegu). 107 osobom z grupy kontrolnej nie przekazywano żadnych informacji.

Informacja o planowanym pobraniu krwi powodowała wzrost skurczowego RR o 2,6 mm Hg. W grupie kontrolnej skurczowe RR spadło między drugim a trzecim pomiarem o 1,4 mm Hg. Różnica 4 mm Hg w wartościach skurczowego RR między grupami była statystycznie znamienna (p<0,0001).

Autorzy sugerują, aby unikać pomiarów RR u tych chorych, u których w czasie tej samej wizyty w przychodni będzie pobierana krew do badań diagnostycznych, ponieważ fakt pobrania może potencjalnie wpływać na wynik pomiaru.

Opracowane na podstawie: Journal of Human Hypertension / 2002-09-02

0 replies on “Wpływ pobrania krwi na ciśnienie tętnicze”