Wpływ diety na ryzyko choroby nowotworowej

Timothy J. Key i wsp – The effect of diet on risk of cancer Lancet 2002;360:861
Uważa się, że czynniki dietetyczne mają udział w 30% przypadków nowotworów w krajach rozwiniętych. Dieta jest drugą po paleniu papierosów przyczyną powstawania nowotworów, której można zapobiegać.

W badaniach eskperymentalnych na zwierzętach wykazano, że istotna redukcja kaloryczności diety znamiennie obniża ryzyko rozwoju nowotworu. Otyłość jest uznanym czynnikiem ryzyka raka przełyku (gruczolakoraka), jelita grubego, sutka, endometrium i nerki.

Wiadomo także, że alkohol zwiększa ryzyko raka jamy ustnej, nosogardzieli, krtani, przełyku, wątroby i sutka.

Badania epidemiologiczne sugerują, że zwiększenie spożycia warzyw i owoców redukuje ryzyko także raka płuc i żołądka.

Rak jelita grubego jest najbardziej zależny od czynników dietetycznych (80% różnic w występowaniu geograficznym tego nowotworu przypisuje się składnikom diety). Otyłość oraz nadmierne spożycie mięsa i tłuszczu, niedobór błonnika, warzyw i owoców w diecie zwiększa ryzyko raka jelita grubego. Poddanie mięsa termicznej obróbce powoduje powstawanie amin heterocyklicznych oraz policyklicznych związków aromatycznych, co zwiększa ryzyko karcynogenezy. Błonnik prawdopodobnie hamuje absorpcję związków mutagennych przez komórki błony śluzowej jelita grubego, a jego fermentacja powoduje powstanie krótkołańcuchowych kwasów tłuszczowych działających ochronnie na jelito grube. Istotną rolę w rozwoju raka jelita grubego ma niedobór związków kwasu foliowego, metioniny, nadmierne spożycie alkoholu oraz hiperinsulinemia.

Prewencja raka powinna zatem obejmować modyfikowalne, wyżej wymienione elementy diety.

Opracowane na podstawie: Lancet / 2002-09-14

0 replies on “Wpływ diety na ryzyko choroby nowotworowej”