Chodzenie chroni przed chorobami układu krążenia

Paul D. Thompson – Additional steps for cardiovascular health NEJM 2002;347:755
Najpowszechniejszą formą aktywności fizycznej jest chodzenie. W ostatnich latach jest ono jednakże coraz mniej popularne.

Wyniki dwóch badań opublikowanych we wrześniowym wydaniu NEJM wskazują na coraz mniejszy poziom aktywności fizycznej u dorastających dziewcząt (Kimm i wsp.) oraz na wzrost chorobowości sercowo-naczyniowej u nieaktywnych kobiet w średnim i starszym wieku (Manson i wsp.).

Autorzy drugiego z wymienionych badań oceniali poziom aktywności fizycznej, wyrażany w metabolicznych ekwiwalentach zużycia tlenu (1 MET – 3.5 ml tlenu/kg/min – odpowiada spoczynkowi, szybki marsz to ok 3.3 MET). Badanie przeprowadzono u około 74 tysięcy kobiet w ramach Women`s Health Initiative Obsewational Study. Okres obserwacji wynosił średnio 3.2 roku, w tym czasie odnotowano 1551 pierwszych epizodów sercowo-naczyniowych.

Po uwzględnieniu innych zmiennych, u kobiet zaklasyfikowanych do najwyższego kwintyla pod względem poziomu aktywności w czasie wolnym od pracy (co najmniej 23.4 MET-godzin w tygodniu, co odpowiada codziennemu pokonywaniu pieszo 3 mil w ciągu godziny) odnotowano o 28% mniej incydentów wieńcowych niż u kobiet z najniższego kwintyla. W porównaniu z kobietami o najmniejszej aktywności, u kobiet, które chodziły od 45 minut do 7 godzin w ciągu tygodnia stwierdzono odpowiednio od 3.6 do 7.8 mniej incydentów wieńcowych w przeliczeniu na 1000 uczestniczek.

Autorzy komentarza zwracają uwagę, że optymalna częstotliwość, intensywność i czas trwania wysiłku fizycznego w profilaktyce chorób układu krążenia nie zostały jednoznacznie ustalone. Aktualne zalecenia amerykańskie przewidują wykonywanie co najmniej 30-minutowego umiarkowanego wysiłku fizycznego przez większość dni w tygodniu. Przykładem umiarkowanego natężenia wysiłku jest szybkie chodzenie. Rekomendacje te nie negują oczywiście bardziej intensywnych form aktywności. Zdaniem autora komentarza, lekarze powinni zalecać rekomendowany wysiłek jako minimalny poziom aktywności.

Opracowane na podstawie: NEJM / 2002-09-05

0 replies on “Chodzenie chroni przed chorobami układu krążenia”