Badanie Horn – komentarz

Stanley S. Franklin – Do diabetes and hypertension interact to accelerate vascular ageing? J Hypertension 2002;20:1693
Wiadomo, że cukrzyca typu 2 predysponuje do nadciśnienia tętniczego. Prawdziwe jest również stwierdzenie odwrotne – cukrzyca występuje około 2.5 razy częściej u osób z nadciśnieniem niż bez. Zarówno cukrzyca jak i nadciśnienie są z kolei czynnikami ryzyka powikłań sercowo-naczyniowych, a częstość ich występowania zwiększa się wraz z wiekiem. Są dowody na to, że w przebiegu obu chorób dochodzi do usztywnienia ścian tętnic, co przyspiesza proces ich starzenia.

We wrześniowym wydaniu Journal of Hypertension opublikowano wyniki Horn., w którym analizowano zależność pomiędzy ciśnieniem tętna jako wykładnikiem sztywności tętnic, a śmiertelnością z przyczyn sercowo naczyniowych u osób z cukrzycą i bez. Autorzy zaobserwowali, że ciśnienie tętna u osób z cukrzycą zwiększa się proporcjonalnie do wzrostu średniego ciśnienia tętniczego, co pośrednio wskazuje na synergistyczne działanie nadciśnienia i cukrzycy w procesie przyspieszania starzenia się naczyń.

Franklin, autor komentarza do pracy Schrama i wsp. zastanawia się nad możliwościami terapeutycznymi u osób z grup ryzyka przyspieszonego starzenia się naczyń. Dowody z piśmiennictwa wskazują, że postępowaniem z wyboru jest stosowanie leków hamujących układ renina-angiotensyna-aldosteron. Wykazano, że zmniejszją one sztywność naczyń, zapobiegają wystąpieniu jawnej cukrzycy u osób z nietolerancją glukozy, hamują progresję mikroalbuminurii. Autor przypomina jednak, iż dla osiągnięcia zalecanego w cukrzycy celu leczenia nadciśnienia (130/80 mmHg) często wymagana jest terapia wielolekowa.

Opracowane na podstawie: Journal of Hypertension / 2002-09-17