Palenie papierosów a ryzyko powikłań zależne od wysokości ciśnienia tętniczego

Payam Khalili i wsp – Smoking as a modifier of the systolic blood pressure induced-risk of cardiovascular events and mortality: a population-based, prospective study of middle-aged men J Hypertens 2002;20:1759
Chociaż palenie papierosów uznawane jest za jeden z najistotniejszych czynników ryzyka powikłań sercowo-naczyniowych, niewiele jest badań oceniających jego związek z wartościami ciśnienia tętniczego i ryzykiem powikłań.

Przeprowadzono analizę danych ponad 22444 mężczyzn włączonych do populacyjnego, długoterminowego badania obserwacyjnego. Oceniano umieralność i zachorowalność sercowo-naczyniową w zależności od kwintyla wyjściowego ciśnienia skurczowego, a następnie uwzględniając palenie. Dodatkową podgrupę stanowiło 915 osób z leczonym nadciśnieniem.

W czasie 17-letniej obserwacji stwierdzono, że ryzyko zgonu i powikłań wzrastało od 63/10000 osobo-lat w najniższym kwintylu ciśnienia do 115/10000 osobo-lat w najwyższym kwintylu ciśnienia u osób nieleczonych. Palący papierosy z leczonym nadciśnieniem mieli najwyższy wskaźnik zgonu i powikłań (153/10000). Niezależnie od poziomu ciśnienia skurczowego, palenie związane było ze zwiększonym ryzykiem powikłań -względne ryzyko-RR=1.9. U chorych z leczonym nadciśnieniem wpływ palenia był nieco mniejszy (RR=1.4). Nie stwierdzono natomiast różnicy pomiędzy chorymi, którzy nigdy nie palili, a tymi którzy rzucili palenie.

Badanie potwierdziło istotny wpływ palenia papierosów u chorych z różnymi wartościami ciśnienia tętniczego i nieco mniejszy u chorych z leczonym nadciśnieniem, na ryzyko zgonu. Pomimo leczenia preparatami dostępnymi w latach 70- i 80-tych, u leczonych chorych z nadciśnieniem ryzyko powikłań było największe.

W opinii autorów, badanie potwierdza potrzebę stosowania agresywnej prewencji pierwotnej, intensywnego leczenia nadciśnienia tętniczego oraz modyfikacji trybu życia i innych czynników ryzyka powikłań sercowo-naczyniowych.

Opracowane na podstawie: Journal of Hypertension / 2002-09-17

0 replies on “Palenie papierosów a ryzyko powikłań zależne od wysokości ciśnienia tętniczego”