Rozmiary hipokampa mają znaczenie w depresji.

Joan Arehart – Treichel – Size of hippocampus has implications for depression Psychiatric News 2002;37:24
Autorka relacjonuje wyniki najnowszych badań dotyczących rozmiarów hipokampa w depresji. W 1999 roku Yvette Sheline z Uniwersytetu Waszyngtońskiego stwierdzała mniejsze rozmiary hipokampa u kobiet cierpiących na nawracającą dużą depresję.

Obecne doniesienia Thomasa Frodla z Monachium dotyczą chorych badanych w trakcie pierwszego epizodu dużej depresji. Badanie zostało wykonane na próbie 30 pacjentów, średni czas trwania choroby wynosił 9 miesiecy, średni wiek 40 lat. Grupę kontrolną stanowiło 30 zdrowych osób dobranych tak, by mogły być punktem odniesienia dla grupy badanej.

Otrzymane wyniki wskazują na znamiennie mniejszą objętość hipokampa jako całości oraz mniejszą objętość istoty szarej hipokampa w podgrupie depresyjnych mężczyzn. U obu płci stwierdzano ponadto znamiennie mniejszą objetość substancji białej hipokampa.

Autorka komentując wyniki tych badań przytacza opinię Alana Schatzberga z Uniwersytetu Stanforda który uważa, że mniejsze rozmiary hipokampa, szczególnie u mężczyzn, mogą być raczej czynnikiem ryzyka, niż efektem dużej depresji. Znane są doniesienia o wpływie przewlekłego stresu na rozmiary hipokampa i poglądy na temat roli stresu jako czynnika inicjującego wystapienie depresji. Inne prace przytaczane przez Schatzberga, dowodzą jednak decydujacej roli uwarunkowań genetycznych i ich wpływu na rozmiary hipokampa, które uważane są za kluczowe w patogenezie depresji.

Opracowane na podstawie: Psychiatric News / 2002-08-16

 

0 replies on “Rozmiary hipokampa mają znaczenie w depresji.”