Choroba psychiczna a jakość opieki medycznej nad osobami z cukrzycą

Mayur M. Desai i wsp – Mental disorders and quality of diabetes care in the Veterans Health Administration Am J Psych 2002;159:1584
Można przypuszczać, że kontrola cukrzycy u osób starszych z zaburzeniami psychicznymi i cukrzycą może być niedostateczna. Dotychczas nie przeprowadzano badań nad związkiem choroby psychicznej u osób starszych z cukrzycą a jakością opieki medycznej (w tym kontroli cukrzycy i jej powikłań).

W ośrodkach medycznych Department of Veterans Affairs przeanalizowano historie chorób 38 020 starszych osób chorych na cukrzycę, leczonych w ciągu ostatniego roku. U 23,7% osób rozpoznano zaburzenia psychiczne, u 1,3% uzależnienie lekowe lub alkoholowe, zaś u 2,6% – współistnienie tych dwóch kategorii zaburzeń. Jakość kontroli cukrzycy i jej powikłań oceniano na podstawie wpisów o: ogólnej ocenie stóp chorego, badaniu tętna na tętnicy grzbietowej i czucia w stopie, oznaczeniach HbA1C i badaniu dna oka.

W całej badanej grupie jakość kontroli cukrzycy była lepsza w porównaniu z danymi uzyskiwanymi w badaniach innych populacji w USA. Coroczne badania dna oka przeprowadzono u 70,8%, HbA1C oznaczono u 91,6%, stopy zbadano u 95%, zaś tętno na tętnicy grzbietowej u 83,3% chorych. Wszystkie 5 badań jednocześnie wykonano u 54,3% chorych. Istnienie zaburzeń psychicznych nie miało wpływu na jakość opieki medycznej, z wyjątkiem rzadszego badania dna oka i czucia w stopie u osób uzależnionych.

Dobrą opiekę medyczną nad starszymi osobami z cukrzycą i zaburzeniami psychicznymi autorzy tłumaczą zwiększoną ilością wizyt u lekarza, spowodowanych istnieniem dwóch problemów medycznych.

Opracowane na podstawie: American Journal of Psychiatry / 2002-08-11

0 replies on “Choroba psychiczna a jakość opieki medycznej nad osobami z cukrzycą”