Czas trwania wizyty u lekarza opieki podstawowej

Myriam Deveugele i wsp – Consultation length in general practice: cross sectional study in six European countries BMJ 2002;325:472
Badanie miało na celu określenie długości wizyty u lekarza opieki podstawowej oraz czynników mających istotny wpływ na czas jej trwania (zwłaszcza jeśli przyczyną konsultacji jest problem psychologiczny). Oceną objęto 190 lekarzy i 3674 osoby zgłaszające się do gabinetów w Belgii, Hiszpanii, Holandii, Niemczech, Szwajcarii i Wielkiej Brytanii.

Wizyty nagrywano na taśmę video, a czas ich trwania mierzono stoperem. Średni czas wizyty wynosił 10,7 minuty (w Niemczech i Hiszpanii, odpowiednio 7,6 i 7,8 minuty, w Belgii i Szwajcarii, odpowiednio- 15,0 i 15,6 minuty). Długość wizyty w 55% zależna była od zmiennych występujących po stronie chorego, w 22% – lekarza, zaś w 23% zależała od kraju badania.

Stwierdzono, że czas wizyty był dłuższy w przypadkach problemów psychologicznych tylko wtedy, jeśli rozpoznał je lekarz (opinia chorego na temat przyczyny zgłoszenia się do lekarza nie miała wpływu na czas wizyty). Dłuższą poradę uzyskiwały kobiety zgłaszające się z problemem psychologicznym do lekarzy praktykujących w miastach, z pozytywnym nastawieniem do rozwiązywania problemów psychologicznych.

Różnice w czasie trwania konsultacji między krajami autorzy tłumaczą zróżnicowanym systemem opieki zdrowotnej w tych krajach. Ustalenie właściwego czasu trwania wizyty w kontekście jakości opieki zdrowotnej, wymaga dalszych badań nad bezpośrednią interakcją lekarz-chory, co oznacza konieczność dokładniejszej analizy istniejących nagrań.

Opracowane na podstawie: BMJ / 2002-08-31