Palenie a ciśnienie tętnicze-komentarz

Martin Hausberg, Markus Kosch i Michael Barenbrock – Smoking, blood pressure and cardiovascular risk J Hypertension 2002;20:1699
We wrześniowym wydaniu Journal of Hypertension, Khalili i wsp. przedstawili wyniki dużego badania populacyjnego z długim okresem obserwacji (średnio 17 lat), którego celem była ocena wpływu palenia papierosów na ryzyko incydentów wieńcowych u mężczyzn w średnim wieku.

Ponad 22000 uczestników klasyfikowano w zależności od kwintyli skurczowego ciśnienia tętniczego. Stwierdzono dodatnią korelację pomiędzy ciśnieniem skurczowym a częstością incydentów wieńcowych.

Palenie podwajało ryzyko incydentów wieńcowych, niezależnie od kwintyla ciśnienia skurczowego. Wpływ ten był nieco mniejszy u osób leczonych z powodu nadciśnienia, u których względne ryzyko wynosiło 1.4.

Częstość incydentów wieńcowych była porównywalna u osób, które rzuciły palenie i które nigdy nie paliły, co sugeruje, że zwiększone ryzyko u palaczy jest odwracalne.

Wśród mechanizmów, które tłumaczą zależność pomiędzy paleniem a ryzykiem incydentów wieńcowych, wymienia się odwracalną aktywację układu współczulnego oraz synergistyczny, niekorzystny wpływ nadciśnienia i palenia na budowę i funkcję dużych tętnic.

Autorzy komentarza podkreślają złożone interakcje pomiędzy różnymi czynnikami ryzyka i fakt stosunkowo małego wpływu samego leczenia nadciśnienia na częstość incydentów wieńcowych w omawianym badaniu, co wskazuje na potrzebę leczenia kompleksowego, wymierzonego we wszystkie czynniki ryzyka. Konieczne są dalsze badania nad ilościowym udziałem poszczególnych czynników w całkowitym ryzyku incydentów wieńcowych w różnych populacjach. Co więcej, poszczególne czynniki ryzyka mogą mieć różne znaczenie dla różnych postaci chorób sercowo-naczyniowych.

Opracowane na podstawie: Journal of Hypertension / 2002-09-10

 

0 replies on “Palenie a ciśnienie tętnicze-komentarz”