Depresja – dlaczego traktowana jest inaczej inne choroby

Pierre Blier – Why treat depression differently from other medical problems? J Psychiatry Neurosci 2002;27;231
W ocenie WHO depresja staje się coraz bardziej powszechna i jest nie tylko problemem medycznym ale i ekonomicznym. Uważa się, że nastrój i napęd połowy osób spełniających kryteria depresji nie były nigdy oceniane przez jakiegokolwiek fachowego pracownika medycznego. Ci, którzy otrzymują pomoc często są leczeni niewłaściwie i tylko 30% do 50% osiąga całkowitą remisję objawów.

Błędami osłabiającymi efekty terapeutyczne są: zły wybór leku, stosowanie za niskich dawek, zbyt krótki czas leczenia pełną dawką w przedwczesnym dążeniu do ustalenia minimalnej dawki skutecznej, odstępowanie od leczenia podtrzymującego. Pasywne podejście do leczenia depresji wynika, zdaniem autora, z błędnego mniemania, że jeśli choroba trwa długo, to kilka tygodni oczekiwania na poprawę nie powinno mieć znaczenia. Tymczasem to, że pacjent zaczął szukać pomocy może być właśnie objawem wyczerpania chorobą, sygnałem kryzysu mogącego przejawić się działaniami autoagresywnymi.

Autor uważa, że w wielu przypadkach najkorzystniejsze będzie leczenie od razu dwoma lekami antydepresyjnymi w wysokiej dawce, a po odpowiednim czasie i uzyskaniu poprawy, pozostawienie jednego leku, celem podtrzymania remisji. Przykłady z innych dziedzin medycyny dostarczają dowodów na skuteczność postępowania aktywnego, z użyciem więcej niż jednego środka. Czy depresja, pyta autor, na tyle różni się od innych chorób, aby rezygnować z działania intensywnego, na rzecz pasywnego wyczekiwania?

Opracowane na podstawie: Journal of Psychiatry and Neuroscience / 2002-07-13

 

0 replies on “Depresja – dlaczego traktowana jest inaczej inne choroby”