Dieta śródziemnomorska i wysiłek fizyczny zmniejszają ryzyko wieńcowe u osób z nadciśnieniem – badanie CARDIO 2000

C. Pitsavos i wsp – The effect of the combination of Mediterranean diet and leisure time physical activity on the risk of developing acute coronary syndromes, in hypertensive subjects Journal of Human Hypertension 2002;16:517
Dieta śródziemnomorska i aktywne spędzanie wolnego czasu zmniejszają ryzyko wystąpienia choroby wieńcowej u osób z nadciśnieniem. Powyższa zależność została wykazana w badaniu prowadzonym w Grecji, gdzie nadciśnienie stanowi bardzo istotny problem społeczny (nieomal co czwarty dorosły Grek ma podwyższone ciśnienie tętnicze).

W CARDIO 2000 uczestniczyło 848 pacjentów hospitalizowanych z powodu pierwszego incydentu wieńcowego. Grupę kontrolną stanowiły osoby bez jawnej choroby układu krążenia. Nadciśnienie tętnicze rozpoznano u 49% pacjentów z choroba wieńcową (CAD) i 28% osób w grupie kontrolnej. Nawyki żywieniowe były oceniane za pomocą specjalnego kwestionariusza, szczegółowy wywiad dotyczył także aktywności fizycznej.

Osoby z nadciśnieniem, bez CAD, prowadziły aktywniejszy tryb życia i ich dieta była bliższa śródziemnomorskiej. Generalnie, ten rodzaj diety i regularne ćwiczenia fizyczne wiązały się z rzadszym występowaniem konwencjonalnych czynników ryzyka sercowo-naczyniowego, takich jak: nadciśnienie, hipercholesterolemia, cukrzyca, otyłość i palenie papierosów. Analiza wieloczynnikowa potwierdziła ochronny wpływ aktywności fizycznej i tradycyjnej dla tego regionu diety, niezależnie od innych czynników. Obserwowano zmniejszenie ryzyka wieńcowego nie tylko u osób z właściwą kontrolą nadciśnienia (OR-0.75,P<0.01), ale także u nieleczonych (OR-0.89, P<0.05) lub leczonych nieskutecznie (OR-0.83, P<0.05). W badaniu wykazano także korzystny wpływ niewielkich ilości alkoholu, ale tylko u osób aktywnych fizycznie.

Opracowane na podstawie: Journal of Human Hypertension / 2002-07-13

0 replies on “Dieta śródziemnomorska i wysiłek fizyczny zmniejszają ryzyko wieńcowe u osób z nadciśnieniem – badanie CARDIO 2000”