Badanie CODE-2 -struktura kosztów cukrzycy

B. Jonsson – Revealing the cost of Type II diabetes in Europe Diabetologia 2002;45:S5-S12
W przeciągu ostatnich 30 lat wydatki na ochronę zdrowia rosną znacznie szybciej niż na inne sektory ekonomii. Ocenia się, iż opieka nad chorymi na cukrzycę stanowi 4-5% wydatków brytyjskiej służby zdrowia. W USA obliczone w 1997 roku koszty cukrzycy wyniosły odpowiednio w USD: koszty bezpośredniej opieki medycznej: 44.1 mld, utracona produktywność z powodu inwalidztwa: 37.1 mld i utracona produktywność na skutek przedwczesnej umieralności: 17 mld.

Badanie CODE-2 stanowi pierwszą próbę całościowej oceny kosztów cukrzycy w Europie. Łączne bezpośrednie koszty opieki medycznej w badanych 8 krajach oceniono na 29 mld EURO w 1999 roku, co stanowi 2834 EURO na chorego rocznie.

Największą część -55% – stanowiły koszty związane z hospitalizacją. W badanym okresie 6 miesięcy hospitalizowano 13% chorych z cukrzycą typu 2, średni okres pobytu w szpitalu oceniono na 23 dni w roku. Koszty wizyt ambulatoryjnych stanowiły 18% a leczenia farmakologicznego łącznie 27%, z czego większość przypadała na preparaty kardiologiczne i przeciwlipidowe. Leczenie hipoglikemizujące (leki doustne i insulina) stanowiło tylko 7% całkowitych bezpośrednich kosztów cukrzycy.

Według autorów ekonomiczna ocena kosztów cukrzycy jest konieczna dla optymalizacji wydatków budżetu służby zdrowia i dla oceny różnych modeli postępowania w tej chorobie.

Opracowane na podstawie: Diabetologia / 2002-07-16

0 replies on “Badanie CODE-2 -struktura kosztów cukrzycy”