Badanie CODE-2 -jakość życia w cukrzycy

M. Koopmanschap – Coping with type II diabetes: the patient`s perspective. Diabetologia 2002;45:S18

Cukrzyca jako choroba przewlekła wymusza zmiany stylu życia, a poprzez rozwój powikłań pogarsza funkcjonowanie pacjenta. W badaniu CODE-2 oceniono między innymi wskaźniki jakości życia u chorych na cukrzycę.

W badaniu wzięło udział 7000 pacjentów z cukrzycą typu 2, z 8 rozwiniętych państw Europy. Na pytania zawarte w kwestionariuszu jakości życia EQ-5D odpowiedziało 4189 osób mieszkających w Belgii, Włoszech, Holandii, Hiszpanii, Szwecji. Średni wiek pacjentów wynosił 66 lat. W pytaniach kwestionariusza uwzględniono zdolność do poruszania się, samodzielnej opieki, wykonywania codziennych czynności życiowych, występowanie bólu, lęku i depresji.

Subiektywnie stan zdrowia określano jako: doskonały (0,95), bardzo dobry (0,92), dobry (0,83), dość dobry (0,64), zły (0,27). Średnią jakość życia pacjentów z cukrzycą typu 2 oceniono na 0,69. Była ona wyraźnie niższa od jakości życia ogólnej populacji mieszkańców Wielkiej Brytanii w wieku 55-64 lat – 0,8 oraz 64-74 lat – 0,78.

Na jakość życia istotny wpływ wywierały powikłania cukrzycy. W przypadku ich niewystępowania wskaźnik wynosił 0,76, gdy rozpoznawano mikroangiopatię albo makroangiopatię wskaźnik obniżał się do 0,69. Obecność dwóch rodzajów powikłań jednoczesnie powodowała spadek jakości życia do 0,59. Również insulinoterapia wpływała na obniżenie wartości wskaźnika do 0,62.

W analizach wieloczynnikowych innymi predyktorami pogorszenia jakości życia były: wiek, płeć żeńska, otyłość, podwyższony poziom hemoglobiny glukozylowanej. We wnioskach autor podkreśla, iż działania pozwalające uniknąć insulinoterapii oraz zapobiegające lub opóźniające rozwój powikłań są kluczowe dla jakości życia chorych na cukrzycę.

Opracowane na podstawie: Diabetologia / 2002-07-06

 

 

 

0 replies on “Badanie CODE-2 -jakość życia w cukrzycy”