Przerwanie badania Women`s Health Initiative

Writing group for the Women`s Health Initiative Investigators – Risks and benefits of estrogen plus progestin in healthy postmenopausal women JAMA 2002;288:321
W lipcowym numerze Journal of American Medical Association opublikowano wyniki przerwanej przed czasem próby Women`s Health Initiative. W badaniu, do którego rekrutację prowadzono w latach 1993 – 98, wzięło udział łącznie 16608 zdrowych kobiet po menopauzie, w wieku od 50 do 79 lat.

Próbę przeprowadzono w 40 ośrodkach klinicznych w Stanach Zjednoczonych. Badane otrzymywały 0.625 mg skoniugowanych estrogenów i 2.5 mg medroksyprogesteronu na dobę lub odpowiednie placebo. Próbę zaplanowaną na 8.5 roku przerwano po 5 latach.

Powodem jej zakończenia było niekorzystne działanie estrogenów i progesteronu. Ich przyjmowanie wiązało się ze zwiększonym ryzykiem występowania choroby wieńcowej (względne ryzyko [RR] 1.29; 95% przedział ufności [CI] 1.02-1.63), udarów (RR 1.41; 95% CI 1.07-1.85), zatorowości płucnej (RR 2.13; 95% CI 1.39-3.25) oraz raka piersi (RR 1.26; 95% CI 1.00-1.59). Istotnie rzadziej występowały w tej grupie: rak jelita grubego (RR 0.63; 95% CI 0.43-0.92) oraz złamania szyjki kości udowej (RR 0.66; 95% CI 0.45-0.98).

Ogólny wskaźnik ryzyka (łącznie: choroba wieńcowa, inwazyjny rak piersi, udary, zatorowość płucna, rak endometrium, rak jelita grubego i zgony z innych przyczyn) wynosił 1.15 (1.03-1.28), co w liczbach bezwzględnych oznacza o 19 incydentów więcej w przeliczeniu na 10 000 osobo-lat, u osób otrzymujących estrogeny z progesteronem.

Opracowane na podstawie: JAMA / 2002-07-17

0 replies on “Przerwanie badania Women`s Health Initiative”