Badanie CODE-2 -powikłania cukrzycy

R. Williams, L. Van Gaal i C. Lucioni – Assessing the impact of complications on the costs of Type II diabetes Diabetologia 2002;45:S13
Badanie CODE-2 jest pierwszym badaniem, które w sposób wszechstronny oceniało koszty leczenia chorych na cukrzycę typu 2. Uczetniczyło w nim, w ciągu 6 miesięcy, 7000 chorych z 8 krajów Europy Zachodniej. W przedstawianej analizie cząstkowej zbadano wpływ późnych powikłań cukrzycy typu 2 na wydatki związane z tą chorobą.

U 72% chorych na cukrzycę rozpoznano co najmniej jeden rodzaj powikłania natomiast u 24% występowały zarówno powikłania o charakterze makro- jak i mikroangiopatii. U chorych z mikroangiopatią najczęściej rozpoznawano: neuropatię (28%), mikroalbuminurię (20%) i retinopatię (20%). Zagrożenie utratą wzroku wymagajace terapii dotyczyło 6,5%, ślepota lub amuptacja kończyny dolnej 2%, a schyłkowa niewydolność nerek 1%.

Spośród osób z objawami makroangiopatii u 18% stwierdzono chorobę naczyń obwodowych, u 17% dusznicę bolesną, u 12% cechy niewydolności serca, u 9% przebyty zawał serca, u 5% udar.

Roczne bezpośrednie koszty terapii chorego na cukrzycą typu 2 bez towarzyszących powikłań, wyniosły 1505 EURO. Obecność zmian o charakterze mikroangiopatii zwiększała koszty o 70%, tj. do 2563 EURO, a powikłania o charakterze makroangiopatii powodowały dwukrotny wzrost wydatków (3148 EURO). Współistnienie powikłań o charakterze mikro i makroangiopatii generowało 3,5-krotny wzrost bezpośrednich kosztów (5226 EURO).

Badanie potwierdziło, iż zapobieganie powikłaniom cukrzycy nie tylko przynosi korzyści samym pacjentom, ale też przyczynia się do ogólnej redukcji kosztów choroby.

Opracowane na podstawie: Diabetologia / 2002-07-06

0 replies on “Badanie CODE-2 -powikłania cukrzycy”