Badanie CODE-2 (The Cost of Diabetes Type II in Europe)

M. Massi-Benedetti – The cost of diabetes type II in Europe. The CODE-2 Study Diabetologia 2002;45:S1
Liczba osób chorych na cukrzycę na kuli ziemskiej wzrośnie ze 135 milionów w 1995 do 300 milionów w 2025 roku. 93-97% stanowić będą chorzy na cukrzycę typu 2.

Problem ma szerszy kontekst, gdyż cukrzyca typu 2 jest składową zespołu zaburzeń, określanego jako zespół metaboliczny lub zespół insulinooporności. Razem z zaburzeniami metabolizmu glukozy w zespole tym występują: nadciśnienie tętnicze, dyslipidemia, nadkrzepliwość, otyłość. Efektem tego skojarzenia jest przedwczesny rozwój miażdżycy i jej klinicznych manifestacji. Składowe zespołu przyczyniają się również do rozwoju powikłań o charakterze mikroangiopatii.

Terapia cukrzycy powinna być wielokierunkowa i uwzględniać leczenie hipoglikemizujące, hipotensyjne i hipolipemizujące. Terapia taka przyczyni się do zwiększenia skuteczności prewencji chorób układu krążenia, retinopatii, nefropatii i neuropatii. Złożony model opieki diabetologicznej obciąża jednak ochronę zdrowia dużymi kosztami.

Większość wydatków związana jest z sercowo-naczyniowymi powikłaniami cukrzycy. W USA na leczenie chorych na cukrzycę wydaje się blisko 100 miliardów dolarów rocznie.

Brak podobnej oceny dla Europy. Badanie, które wypełnia tę lukę opatrzono akronimem CODE-2 (Cost of Diabetes in Europe-Type 2). Jego celem jest ocena kosztów leczenia i ich struktury, jakości opieki medycznej oraz jakości życia chorych na cukrzycę typu 2 w 8 krajach Europy: Belgii, Holandii, Włoszech, Hiszpanii, Szwecji, Niemczech, Francji i w Wielkiej Brytanii.

Opracowane na podstawie: Diabetologia / 2002-07-06

0 replies on “Badanie CODE-2 (The Cost of Diabetes Type II in Europe)”