Badanie CODE-2- czynniki ryzyka powikłań cukrzycy

A. Liebl, M. Mata i E. Eschwege – Evaluation of risk factors for development of complications in type II diabetes in Europe Diabetologia 2002;45:S23
Jednym z celów badania CODE-2 była ocena jakości leczenia i kontroli czynników ryzyka późnych powikłań cukrzycy typu 2. Dane zbierano w okresie 11.98.-05.99.

Średni poziom hemoglobiny glukozylowanej (HbA1c) dla Europy wynosił 7,5%, najniższy był w Szwecji – 7,0%, a najwyższy w Wielkiej Brytanii -7,8%. Poziom HbA1c<6,5% wskazujący na niskie ryzyko rozwoju powikłań, stwierdzono zaledwie u 31% badanych, natomiast poziom odpowiadąjcy wysokiemu ryzyku tj. HbA1c>7,5% u 42% chorych. Średnie stężenie glikemii na czczo było wysokie: od 8,6 mmol/l w Niemczech do 11,2 mol/l w Wielkiej Brytanii. Stwierdzono również, że 1/3 chorych przez 6 miesięcy nie miała oznaczonego poziomu HbA1c.

Tylko 21% chorych na cukrzycę miało poziom cholesterolu całkowitego <4,8 mmol/l, u 35% badanych poziom cholesterolu wartość wynosiła >6,0 mmol/l. Nieprawidłowo niskie stężenia cholesterolu HDL (<1,0 mmol/l) występowały u 26% badanych, a podwyższone stężenia trójglicerydów (>1,7 mmol/l) u 53%. Mimo to chorzy rzadko otrzymywali leki hipolipemizujace: od 0,3% we Francji do 24,4% w Wielkiej Brytanii.

Analizie poddano również ciśnienie tętnicze. Ciśnienie skurczowe mieszczące się w zakresie normy (<140/85 mmHg wg. European Diabetes Policy Group) stwierdzono u 35% chorych, a rozkurczowe u 53% .

Autorzy wnioskują, że trzy podstawowe czynniki ryzyka późnych powikłań cukrzycy występują w badanych krajach Europy Zachodniej w dużym natężeniu, a ich leczenie nie jest prowadzone na optymalnym poziomie.

Opracowane na podstawie: Diabetologia / 2002-07-06

 

0 replies on “Badanie CODE-2- czynniki ryzyka powikłań cukrzycy”