Cukrzyca typu 2. w populacji brytyjskiej do 2060 roku

A. Bagust i wsp – The projected health care burden of type 2 diabetes in the UK from 2000 to 2060 Diabetic Medicine 2002;19(Suppl.4.):1.
Przy planowaniu kosztów w służbie zdrowia i kierunków polityki zdrowotnej uwzględnia się wyniki badań epidemiologicznych. Pierwsze prace na temat rozpowszechnienia cukrzycy typu 2., w kontekście rosnącej populacji amerykańskiej pojawiły się w 1992 roku, wyniki kolejnych były niejednolite. Dotychczasowe badania nie uwzględniały przewidywanej częstości występowania powikłań cukrzycy typu 2.

Obecne doniesienie przedstawia przewidywane rozpowszechnienie cukrzycy typu 2. i jej powikłań (małych i dużych naczyń krwionośnych) w populacji brytyjskiej od 2000 do 2060 roku. Populację badaną stanowiły osoby powyżej 30. roku życia, jako bardziej narażone na cukrzycę typu 2. Przewiduje się, że populacja tych osób wzrośnie do 2030 roku o 11% w stosunku do roku 2000, zaś w roku 2060 jej liczebność wróci do stanu wyjściowego.

Liczba nowych przypadków cukrzycy typu 2. osiągnie maksimum w 2033 roku (228000/rocznie) po czym będzie spadać, ale w 2060 będzie o 9% wyższa niż w 2000 roku. Liczba przypadków mikroangiopatii cukrzycowej (stopa cukrzycowa, nefropatia lub ciężkie zaburzenia widzenia), w odniesieniu do roku 2000, osiągnie szczyt w latach 2030-2040 (od 20,5% do 27,8%), natomiast ilość powikłań sercowo-naczyniowych (udar mózgu lub choroba niedokrwienna serca) będzie najwyższa 5-10 lat później (30,3% i 29%). W 2060 roku liczba powikłań cukrzycowych będzie nadal większa niż w 2000 roku (od 8,8% do 21,4%). Koszty leczenia wzrosną zatem do 2040 roku o około 25% (do 2,2 miliarda funtów), w porównaniu do 2000 roku i do 2060 roku, pomimo spadku, będą przekraczać 2 miliardy funtów.

Opracowane na podstawie: Diabetic Medicine / 2002-07-05

 

0 replies on “Cukrzyca typu 2. w populacji brytyjskiej do 2060 roku”