Korelacja pomiędzy ciśnieniem tętniczym a indeksem masy ciała ma podłoże genetyczne i środowiskowe

Jisheng Cui, John L. Hopper i Stephen B. Harrap – Genes and family environment explain correlations between blood pressure and body mass index Hypertension 2002;40:7
Nadciśnienie tętnicze oraz otyłość są niezależnymi czynnikami ryzyka zgonu z powodu choroby wieńcowej i udaru. Częste współistnienie nadciśnienia i otyłości pozwala domyslać się istnienia wspólnych czynników etiologicznych, których wykrycie byłoby punktem wyjścia do opracowania skuteczniejszych strategii obniżania ryzyka powikłań sercowo-naczyniowych.

Odkąd zaobserwowano, że wartości ciśnienia tętniczego i indeksu masy ciała (BMI) są zazwyczaj porównywalne u rodziców i dzieci, głównym materiałem badawczym stały się rodziny.

W badaniu VFHS, na grupie zdrowych rodzin stwierdzono, że czynniki genetyczne i wspólne dla członków rodziny czynniki środowiskowe, były odpowiedzialne za 41%, 46% i 42% oraz 13%, 19% i 35% zmienności fenotypowej odpowiednio: ciśnienia skurczowego (SBP), rozkurczowego (DBP) i BMI.

Cui i wsp. badali genetyczne i środowiskowe podłoże zależności pomiędzy SBP, DBP oraz BMI, w grupie 767 rodzin (2912 osób, 66 par bliźniąt jednojajowych i 84 dwujajowych). Fenotypy porównywano w zależności od wieku, płci, pokolenia i stosowania leków na nadciśnienie tętnicze.

Czynniki genetyczne odpowiadały za 46%, a wspólne czynniki środowiskowe za 31% całkowitej zmienności SBP.

Podsumowując, SBP i DBP są warunkowane przez te same geny i wiele wspólnych czynników środowiskowych, natomiast pokrewieństwo pomiędzy czynnikami genetycznymi i środowiskowymi wpływającymi na SBP i BMI jest słabsze.

Opracowane na podstawie: Hypertension / 2002-07-23

 

0 replies on “Korelacja pomiędzy ciśnieniem tętniczym a indeksem masy ciała ma podłoże genetyczne i środowiskowe”