Piętno choroby psychicznej

Norman Sartorius – Iatrogenic stigma of mental illness British Medical Journal 2002;324;1470
Piętno choroby psychicznej jest chyba najpoważniejszą przeszkodą w poprawie jakości opieki zdrowotnej i jakości życia osób dotkniętych zaburzeniem psychicznym.

Światowe Towarzystwo Psychiatryczne zainicjowało właśnie globalny program przeciwdziałania dyskryminacji osób ze schizofrenią, w którym uczestniczy 20 państw. Program jest przedsięwzięciem długofalowym, nakierowanym na różne cele. Przykładowo, w Kanadzie jednym z celów programu była zmiana dyskryminujących osoby chore psychicznie procedur postępowania w oddziałach pomocy doraźnej. W Niemczech podjęto próbę wpływu na sposób przedstawiania chorób psychicznych przez media.

Także pracownicy służby zdrowia (w tym psychiatrzy) swoim zachowaniem mogą pogłębiać niską samoocenę i przyczyniać się do pogorszenia jakości życia chorych. Nazwanie jednostki chorobowej przynosi korzyści w komunikacji pomiędzy lekarzami, może być jednak szkodliwe jeżeli rozpoznanie będą powtarzać, nie w pełni rozumiejące jego znaczenie, osoby nie związane z medycyną. Jatrogenna stygmatyzacja to nie tylko “etykietowanie” chorych, ale także stosowanie (z przyczyn ekonomicznych) tanich leków, o których wiadomo, że powodują niepożądane objawy, nierzadko cięższe niż dolegliwości związane z chorobą, np.objawy pozapiramidowe.

Autor uważa, że pomimo iż wielu chorych psychiatrycznych zachowuje określone zdolności umysłowe, to prawa człowieka wobec nich nie są przestrzegane. Należy zachęcać pracowników służby zdrowia do zwalczania dyskryminacji osób z chorobą psychiczną zarówno we własnym środowisku, jak i poza nim.

Opracowane na podstawie: BMJ / 2002-06-22

0 replies on “Piętno choroby psychicznej”